Totalt antall sidevisninger

tirsdag 1. oktober 2019

Kristuslikhet

"Hør meg når jeg sier: hvis du virkelig er seriøs når du sier at du ønsker å bli lik Jesus, så vil Han gjøre det slik at duopplevr situasjoner hvor ditt eneste valg er å bli lik Ham."

- Francis Frangipane.
Norsk overettelse: Bjørn Olav Hansen (c)

fredag 27. september 2019

Vår pasjon

"Fra denne dagen av, fra denne time, fra dette minutt, la oss søke med iver etter å elske Gud over alt og fullføre Hans vilje."

- Hl.Herman av Alaska (1751-1836)

mandag 16. september 2019

En Herrens tjener

"En Herrens tjener er en som i sin kropp står foran mennesker, og som i sitt sinn banker på himmelens dør i bønn."

- Hl.Johannes Klimakos
Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen

lørdag 14. september 2019

Gud skriver

"Ikke avskriv noe menneske. Gud er ikke ferdig med å skrive deres historie."

- Bill Yount
Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen (c)

onsdag 11. september 2019

Kirkens kropp

Kirkens kropp, beriket av glansen fra dens grunnlegger, vokser med hærskaren av helgener, og stråler gjennom tro og lærdom. Slik at de som kommer etter kan ha nytte av alle de lærde.

Og slik solen og månen og alle stjernene foredler dagen og natten gjennom sin stråleglans, slik skal de hellige kvinner og menns gjerninger øke kirkens ære.

- Munken Jonas i sitt helgenvita over Hl.Columbanus

fredag 23. august 2019

Et hvilested

'Herre, du er mitt hvilested. En forfriskende kilde som aldri går tom.'

fredag 9. august 2019

Når fienden angriper

"Fienden angriper deg ikke fordi du er hvor du er. Han angriper deg på grunn av hvor du skal."

"All krig handler om dette: djevelen forsøker å få øynene dine vekk fra Jesus,"

"Når jeg ser tilbake, hadde jeg lovprist Jesus mer enn jeg har kjempet mot djevelen, ville jeg ha vunnet flere slag."

- Bill Yount. Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen (c)