Totalt antall sidevisninger

søndag 18. mars 2018

Bønn søndag

"Å, Gud, akkurat som ansiktet til Moses reflekterte Din herlighet, må Din herlighet skinne gjennom meg i dag.

Jeg tar en pause nå i Ditt nærvær for å søke Ditt ansikt. Fyll meg med Nådens Ånd og kjærlighet for denne dagen, jeg ber. Amen."

- Howard Snyder. Professor emeritus. Metodist. Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen

"Halleluja! Jeg vil prise Herren av hele mitt hjerte i de oppriktiges råd og i menigheten!" (Salme 111,1)

mandag 12. mars 2018

Peregrinus pro Christo

Denne stolaen - et klesstykke som skal minne prestene om at de skal være gode hyrder som gir livet for sauene sine - tilhørte i sin tid Paul Aurelian (6.århundre). Han er blitt kalt 'peregrinus pro Christo' - en Kristi vandringsmann. Sammen med 12 andre vandringsmenn grunnla han kirker og kommuniteter i Wales, Cornwall og Brittannia.

Paul Aurelian var sønn av en britisk høvding og ble sannsynligvis født rundt år 490 i nærheten av Llandovery. Han var disippel av Illtyd, en abbed og lærer ved en av datidens største presteskoler. Enkelte mener at han var den første eleven Illtyd hadde. Paul Aurelian ble munk og levde som eneboer i områdene rundt Llandovery. Her grunnla han også et kloster, nærmere bestemt i Llanddeusant.

Det er ikke så mye vi vet om hans liv, man han ble en gammel mann. 104 år.

fredag 9. mars 2018

Om hvile

"Hvil, forsikret og tenk ikke så mye på noen sak. Overlat det til Gud, som har kontroll. Kjenner du noen som har satt sin lit til Gud og som er blitt sviktet. Gud forby!"

- Pave Kyrillos VI av Aleksandria

tirsdag 6. mars 2018

Tirsdagsbønn

"Velsignede Frelser, for Deg vil alle knær en dag bøyes, jeg tilber Deg ved begynnelsen av denne dagen. Jeg bøyer meg villig for Deg og ber om at Du må hjelpe meg til å gå Dine veier, i kraften av Din Ånd. Amen."

- Howard Snyder, professor emeritus. Metodist. Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen

tirsdag 20. februar 2018

Innerside og ytterside

"Hvis menneskene kunne se styggedommene i sitt indre, ville de ikke hige etter utvendig skjønnhet. 

Når vår sjel har så mange flekker, så mange flekker, skal vi da bekymre oss for våre klær?

Vi vasker klærne våre, vi stryker dem til og med, mens innsiden, vel, den spør vi ikke etter engang."

- Hellige Paisios av Athos
Norsk oversettelse (C) Bjørn Olav Hansen

onsdag 14. februar 2018

Fra fest til aske

Festen er over. Fasten har begynt. Nå ser vi frem mot den strålende påskedagen!

Fastetiden før påske omfatter 40 dager - eller fem uker - som etterfølges av Den stille uken. Alt kulminerer med Kristi seierrike oppstandelse fra de døde. Med selve håpet! Dette er den viktigste av alle årets fastetider. Nå skal vi forberede hjerte, tanke, hånd og kropp på det som kommer. Dette er ettertankens tid fremfor noen. En forberedelsestid. En tid for omvendelse, omprioriteringer. Si ikke at det ikke er nødvendig!

I dag innledes de 40 dagene med Askeonsdag. Dagen da vi får et askekors tegnet i våre panne, for å minne oss om vår synd, vår anger og vår dødelighet.

Men stopp nå litt. Hvorfor begynner fasten på en onsdag og ikke en søndag?

Den store fasten - som tiden fra Askeonsdag og frem til påskemorgen kalles - varer i seks uker. Da regnes også Den stille uken med. Dette utgjør tilsammen 42 dager. Men søndag er ikke fastedag. Allerede fra den tidlige kirkens tid fastet man ikke på søndager. Søndagen er jo en liten påskedag i seg selv! Vi trekker derfor seks søndager fra de seks ukene. Da ender vi opp med 36 dager, regnet fra 1.søndag i fastetiden. Dermed må vi plusse på fire dager for å få 40 og dermed havner vi på onsdagen før 1. søndag i fastetiden - Askeonsdag.

Askeonsdag har fått navnet sitt etter en av de aller viktigste symbolene i Bibelen på fasten - asken. I bibelsk tid kledde folk seg i sekk og aske for å vise anger og omvendelse. Profeten Daniel strødde aske over seg når han ropte til Gud om nåde, mens hele folket i Ninive kledde seg i sekk og aske når de fastet.

Når korset tegnes i vår panne i dag så sier presten eller liturgen:

"Kom i hu, menneske, at du er støv og til støvet skal du vende tilbake. Omvend deg og tro evangeliet!"

Det er absolutt på sin plass å bli påminnet det i en tid hvor mange tror de er udødelige.

Korset minner oss samtidig om hvor høyt Gud elsket verden da Han ga sin enbårne Sønn til soning for alle våre synder.

onsdag 10. januar 2018

Takk for at Du ikke gir meg opp

Dyrebare Herre, jeg ser Deg for meg på dette bildet, idet du rister på hodet og sier: 'Brown Eagle, Brown Eagle... hva skal jeg gjøre med deg?' 

Dyrebare Herre, takk for at Du aldri gir meg opp, selv om jeg til tider er oppgitt over meg selv. 

Herre, jeg elsker Deg så høyt.

- Indianerkvinnen Brown Eagle. Norsk oversettelse (C) Bjørn Olav Hansen