Totalt antall sidevisninger

lørdag 22. juli 2017

Det første oppstandelsesvitnet - Maria fra Magdala

Hun er et forbilde, Maria fra Magdala, på så mange måter. En vi burde hente mye inspirasjon fra alle vi som ønsker å etterfølge Jesus. Hun er virkelig en åndelig veileder til å stole på. Maria Magdalena taler med sitt eget levde liv. Et troverdig liv. Det er hennes minnedag i dag.

Gregor den store identifiserer Maria Magdalena som kvinnen evangelisten Lukas skriver om. Hun, som til tross for sine mange synder, fikk tilgivelse og viste så stor kjærlighet. Hun gråt over sine egne synder, men hun gråt også når hun sto ved graven og ventet og våket.

Det er om henne Jesus sier:

"Hennes mange synder er tilgitt, derfor har hun vist stor kjærlighet. Men den som får lite tilgitt, elsker lite." Luk 7,47.

Samtlige fire evangelister forteller at denne kvinnen ble befridd for syv onde ånder. Etter denne utfrielsen tjente hun bare Jesus. Hengivent hele veien til korset. Hun er vitne både til Jesu død og oppstandelse. Det er Maria Magdalena, som sammen med noen andre kvinner, går til Jesu grav med velduftende urter og oljer. Det har gitt henne tilnavnet "myrrabærersken".

Og Johannes kan fortelle oss at det er Maria fra Magdala som Jesus viser seg først for. Hun er selve oppstandelsesvitnet! Det er Maria Magdalena som løper med de gode nyhetene aller først. Noe å tenke på for dagens kvinner! Hvilken inspirasjon hun er. Uredd. Fryktløs.

I mange store kirkelige reformbevegelser gjennom tidene, særlig i de monastiske vekkelsene, har hun vært en inspirasjonskilde.

mandag 3. juli 2017

En løve og et lam

"Gjør meg modig som en løve når jeg trenger å stå opp for noe, men mild som et lam når jeg trenger å be om hjelp."

- Ray Simpson

Foto: Wikipedia

onsdag 7. juni 2017

Helbrederen

"Må Helbrederen være i din kropp, i hendene til de som berører deg, og i alt det som er rundt deg."

I Faderens navn, du som er helhet.
I Sønnens navn, du som er medlidenhet.
I Åndens navn, du som er legedom.
La oss i denne natten
få bli ett med deg, Gud.
Kristus, du er alltid nær når vi samles
i ditt navn.
Helbreder og trøster,
vær velkommen i denne natt.

- Ray Simpson (bildet), anglikansk prest. Grunnlegger av det økumeniske og verdensvide fellesskapet Aidan og Hildakommuniteten. Bosatt på den hellige øya Lindisfarne. Bønnen er hentet fra: Ray Simpson: Din rytme Din bønn. Verbum forlag, side 107.

tirsdag 9. mai 2017

La meg være en disippel

"Å, Herre, i en tid hvor så mange mennesker elsker ideen om Jesus Kristus, men som i realiteten ikke er interessert i å være en disippel, hjelp meg til å være en trofast etterfølger av Frelseren. 

Ved Ånden og ved Ordet gjør meg til en som gjør det ordet sier og ikke bare en hører. Om dette ber jeg. Amen."

- Howard Snyder, metodist, professor i kirkehistorie og teolog. Norsk oversettelse (C) Bjørn Olav Hansen

torsdag 4. mai 2017

Strategisk forbønn

"Når Guds rike kommer i hele sin fylde, da vil vi endelig se hvor strategisk forbønn båret frem i smerte var."

- Howard Snyder, metodist, professor i kirkehistorie.
Norsk oversettelse (C) Bjørn Olav Hansen

mandag 24. april 2017

Bønn en mandag i april

"Guds Ånd, hjelp meg denne dagen til å være i en lyttende modus - når jeg ber, når jeg leser Skriften; når jeg er i din skapte verden blant fugler og trær og dine andre skapninger; når jeg er sammen med mennesker eller er helt alene.

Hjelp meg til å høre på alle de måtene du taler på og til å handle konsekvent med det jeg hører. Om dette ber jeg. Amen."

Howard Snyder, metodist, på reise i Buenos Aires. Det er også han som har tatt bildet. Norsk oversettelse (C) Bjørn Olav Hansen.

onsdag 12. april 2017

Fordjupet forhold til Herren

"Kjære Herre, i det jeg vandrer med Deg dag for dag, hjelp meg til å se ting klarere og klarere, elske Deg djupere, og følge Deg nærmere dag for dag. Amen."

- Howard Snyder inspirert av en bønn skrevet av Hl.Richard av Chichester (1197-1253). Norsk oversettelse (C) Bjørn Olav Hansen