Totalt antall sidevisninger

fredag 24. november 2017

Mena - amen!

Brorskap er et av de vakreste ordene som finnes i språket vårt. I det er søstrene også regnet med. Brorskaps-ikonet er blitt selve symbolet for den økumeniske kommuniteten i Taize, en kommunitet som etterstreber enheten - og brorskapet - kristne i mellom.

Det viser Kristus som holder rundt den koptiske martyren Mena (285-309). Mena eller Mina - begge navnene brukes - var i sin samtid kjent for de mange miraklene som fant sted når Mena ba for de syke. Mena på koptisk betyr 'amen'.

Mena og Kristus hører sammen, forbundet med hverandre i liv og død.

Mena fulgte sin far inn i hæren, hvor faren hadde en ledende posisjon. Da er han bare 15 år gammel. Det var et smertelig når faren døde året før. Men det ble ingen militær karriere for Mena. Han holdt bare ut i tre år. Det var noe annet som dro. Mena bar på en djup lengsel etter Kristus. Hans lengsel var i ett og alt å bli Kristi etterfølger - også i Hans død.

Slik skulle det også gå. Etter å ha avlagt et frimodig vitnesbyrd offentlig pådro han seg myndighetenes raseri og Mena endte sitt liv som martyr i år 309. For mange andre som har endt sine liv som martyrer har Mena vært et lysende eksempel.

Ordene til apostelen Paulus i 2.Kor 1,20 passer så godt til Mena's liv:

"For så mange som Guds løfter er, i Ham er de ja, og i Ham er de amen, Gud til ære ved oss."

onsdag 15. november 2017

Stillhet

Den hellige Nilos sa: 'Fiendens piler kan ikke nå de som elsker stillheten. Men de som vandrer omkring i folkevrimmelen vil ofte bli såret av dem."

Maltrona sa: 'Mange solitære som lever i ødemarken har gått tapt fordi de har levd som mennesker i verden. Det er bedre å leve i menneskemengden og lengte etter å leve det solitære livet, enn å leve i avsondretheten og lengte etter fellesskap."

Norsk oversettelse (C) Bjørn Olav Hansen.

tirsdag 14. november 2017

Sannheten

"Diskuter ikke sannheten med noen som ikke kjenner sannheten; men når det gjelder den personen som er ivrig etter å kjenne sannheten, hold da ikke ordene dine tilbake."

- Isak Syreren, 600-tallet.

mandag 13. november 2017

Se på Kristus!

"Du blir ikke hellig ved å bekjempe det onde. La det onde være. Se på Kristus og det vil frelse deg. Det som gjør en personlig hellig er kjærlighet."

- Hl.Porphyrios (bildet) 1906-1991, munk på Athos.
Norsk oversettelse (C) Bjørn Olav Hansen

tirsdag 24. oktober 2017

En hykler!

"En hykler er en som lærer sin neste noe som han ikke gjør noen anstrengelse for å gjøre selv."

- Hellige Poemen (ca 340-450), koptisk munk og en av de tidlige ørkenfedre.

tirsdag 10. oktober 2017

Om å tenke bare på seg selv

"Den mannen som bare tenker på sin egen frelse er jevngod med et stykke kull som er dratt ut av ilden."

- Forfatteren James Jones i boken "The thin red line", gjengitt i Escape Routes av Johann Christoph Arnold. Plough Publishing House, 2016. Norsk oversettelse (C) Bjørn Olav Hansen.

Foto: You Tube

torsdag 5. oktober 2017

Bare i lys av inkarnasjonen kan vi forstå vår identitet og bli sant menneskelige

Det er en lærd mann hvis minne vi feirer i dag. Men ikke bare boklig lærd. Dumitru Staniloae (1903-1993) var en beder vel kjent med Guds forunderlige veier i menneskesinnet så vel som i det synlige.

Han ble født 16.november 1903 i byen Vladeni i Transylvania vest i Romania. Der vokste han også opp, i enkle kår. Foreldrene var bønder. Så skulle da også denne nærheten til det rumenske landskapet, til skogene, elvene og fjellene, prege hans teologiske visjon: forvandlingen av hele kosmos gjennom Kristus.

Den store livsforvandlende hendelsen fant sted når Dumitru som tiåring fant en Bibel hjemme hos farfaren sin. I timevis kunne man sitte med lyset fra kjøkkenvinduet å lese. Han var så fengslet av innholdet. Hans mor forstod at gutten hennes var kalt av Gud, og oppmuntret ham til å bli prest og det ble han. I årene 1922-1927 studerte han ved det teologiske seminaret i Cernauti. Men det skulle vise seg å bli vanskelige år. Her stiftet Dumitru bekjentskap med den akademiske teologien, sterkt påvirket fra Vesten. Dette reagerte han sterkt på. Det var et hverdagslige, og den praktiske anvendelsen av Guds ord han Dumitru var mest opptatt av.

I årene som fulgte studerte han teologi i Athen, München, Paris og Berlin. I denne tiden oversatte han også tekster av Gregorios av Palamas. Denne skulle han senere skrive flere bøker om. Han fordjupet seg også i arven etter de greske fedrene. Hans oversettelse av Filokalia til rumensk er kanskje hans største bragd. Det tok han 45 år og resulterte i 10 bind med kommentarer. Tilsammen 4650 sider!

Fra 1947 til 1973 var Dumitru professor ved det teologiske fakultetet i Bucuresti. I 1958 ble han arrestert og tilbrakte fem år i fengsel og konsentrasjonsleir for sin tro. Når han endelig ble satt fri kunne han fortelle om fem år hvor han uavbrutt ba Jesusbønnen!

"Det er normalt for en kristen å bære sitt kors," kunne han si. Det var ikke noe å snakke om.

90 år gammel sovnet den stillferdige, kloke presten inn.

Dumitru Staniloae minnes vi blant annet for dette: Kristus er nøkkelen til den menneskelige personens mysterium. Det er bare i lys av inkarnasjonen vi kan forstå vår identitet og bli sant menneskelige.