Totalt antall sidevisninger

lørdag 22. juli 2017

Det første oppstandelsesvitnet - Maria fra Magdala

Hun er et forbilde, Maria fra Magdala, på så mange måter. En vi burde hente mye inspirasjon fra alle vi som ønsker å etterfølge Jesus. Hun er virkelig en åndelig veileder til å stole på. Maria Magdalena taler med sitt eget levde liv. Et troverdig liv. Det er hennes minnedag i dag.

Gregor den store identifiserer Maria Magdalena som kvinnen evangelisten Lukas skriver om. Hun, som til tross for sine mange synder, fikk tilgivelse og viste så stor kjærlighet. Hun gråt over sine egne synder, men hun gråt også når hun sto ved graven og ventet og våket.

Det er om henne Jesus sier:

"Hennes mange synder er tilgitt, derfor har hun vist stor kjærlighet. Men den som får lite tilgitt, elsker lite." Luk 7,47.

Samtlige fire evangelister forteller at denne kvinnen ble befridd for syv onde ånder. Etter denne utfrielsen tjente hun bare Jesus. Hengivent hele veien til korset. Hun er vitne både til Jesu død og oppstandelse. Det er Maria Magdalena, som sammen med noen andre kvinner, går til Jesu grav med velduftende urter og oljer. Det har gitt henne tilnavnet "myrrabærersken".

Og Johannes kan fortelle oss at det er Maria fra Magdala som Jesus viser seg først for. Hun er selve oppstandelsesvitnet! Det er Maria Magdalena som løper med de gode nyhetene aller først. Noe å tenke på for dagens kvinner! Hvilken inspirasjon hun er. Uredd. Fryktløs.

I mange store kirkelige reformbevegelser gjennom tidene, særlig i de monastiske vekkelsene, har hun vært en inspirasjonskilde.

mandag 3. juli 2017

En løve og et lam

"Gjør meg modig som en løve når jeg trenger å stå opp for noe, men mild som et lam når jeg trenger å be om hjelp."

- Ray Simpson

Foto: Wikipedia

onsdag 7. juni 2017

Helbrederen

"Må Helbrederen være i din kropp, i hendene til de som berører deg, og i alt det som er rundt deg."

I Faderens navn, du som er helhet.
I Sønnens navn, du som er medlidenhet.
I Åndens navn, du som er legedom.
La oss i denne natten
få bli ett med deg, Gud.
Kristus, du er alltid nær når vi samles
i ditt navn.
Helbreder og trøster,
vær velkommen i denne natt.

- Ray Simpson (bildet), anglikansk prest. Grunnlegger av det økumeniske og verdensvide fellesskapet Aidan og Hildakommuniteten. Bosatt på den hellige øya Lindisfarne. Bønnen er hentet fra: Ray Simpson: Din rytme Din bønn. Verbum forlag, side 107.

tirsdag 9. mai 2017

La meg være en disippel

"Å, Herre, i en tid hvor så mange mennesker elsker ideen om Jesus Kristus, men som i realiteten ikke er interessert i å være en disippel, hjelp meg til å være en trofast etterfølger av Frelseren. 

Ved Ånden og ved Ordet gjør meg til en som gjør det ordet sier og ikke bare en hører. Om dette ber jeg. Amen."

- Howard Snyder, metodist, professor i kirkehistorie og teolog. Norsk oversettelse (C) Bjørn Olav Hansen

torsdag 4. mai 2017

Strategisk forbønn

"Når Guds rike kommer i hele sin fylde, da vil vi endelig se hvor strategisk forbønn båret frem i smerte var."

- Howard Snyder, metodist, professor i kirkehistorie.
Norsk oversettelse (C) Bjørn Olav Hansen

mandag 24. april 2017

Bønn en mandag i april

"Guds Ånd, hjelp meg denne dagen til å være i en lyttende modus - når jeg ber, når jeg leser Skriften; når jeg er i din skapte verden blant fugler og trær og dine andre skapninger; når jeg er sammen med mennesker eller er helt alene.

Hjelp meg til å høre på alle de måtene du taler på og til å handle konsekvent med det jeg hører. Om dette ber jeg. Amen."

Howard Snyder, metodist, på reise i Buenos Aires. Det er også han som har tatt bildet. Norsk oversettelse (C) Bjørn Olav Hansen.

onsdag 12. april 2017

Fordjupet forhold til Herren

"Kjære Herre, i det jeg vandrer med Deg dag for dag, hjelp meg til å se ting klarere og klarere, elske Deg djupere, og følge Deg nærmere dag for dag. Amen."

- Howard Snyder inspirert av en bønn skrevet av Hl.Richard av Chichester (1197-1253). Norsk oversettelse (C) Bjørn Olav Hansen

lørdag 8. april 2017

Om å elske Gud over alt

Abba Amoun av Nitria kom for å treffe abba Antonios og sa: Siden min regel er strengere enn din hvordan kan det da ha seg at ditt navn er bedre kjent enn mitt?

Abba Antonios svarte: Det er fordi jeg elsker Gud mer enn deg.

- Fra Ørkenfedrenes tankespråk.
Norsk oversettelse (C) Bjørn Olav Hansen

søndag 2. april 2017

Lydighet

"For jeg er ikke kommet ned fra himmelen for å gjøre det jeg selv vil, men det han vil, han som har sendt meg." Joh 6,38

30 år av Herrens liv er skjult i disse ordene:

"Så ble han med dem hjem til Nasaret og var lydig mot dem." (Luk 2,51)

"Far, om du vil så ta dette begeret fra meg! Men la ikke min vilje skje, men din!" (Luk 22,42)

"Enda han var Sønn, lærte han lydighet ved å lide." (Hebr 5,8)

torsdag 23. mars 2017

Bederen på Inner Farne

I dag minnes vi en av de keltiske bederne: Ethilwald av Farne. Vi kjenner ikke hans fødselsår, og heller ikke så mye om hans liv. Det vi vet er at han var en munk og prest fra Ripon, og at han etterfulgte hellige Cuthbert i dennes eneboersted på øya Inner Farne (bildet). Ethilwald levde på 600-tallet.

Inner Farne er et værhardt sted. Her er det sjeldent stille, og bølgene slår stadig inn mot land og det kan være kaldt og ugjestmildt.

Ethilwald kom til Inner Farne i år 687. Her levde han i bønn i 12 år i det lille kapellet som Cutchbert hadde satt opp. Det lille kapellet var så grovt satt sammen at det ikke var noe særlig til ly i de tøffe værforholdene. Vinden fra sjøen trengte inn gjennom plankene. Det var så trekkfullt der at Ethilwald fikk skaffet seg et kalveskinn som han fikk satt opp på den ene veggen, slik at vinden ikke skulle blåse inn i øret hans!

Mange kom til Inner Farne for å få del i den åndelige veiledningen til Ethilwald. En dag kom tre munker fra Lindisfarne til Inner Farne. Etter at de hadde snakket med Ethilwald og fått hans velsignelse la de ut på hjemreisen. Plutselig blåste det kraftig opp og de tre munkene fikk store problemer med overfarten. Vinden økte på og det blåste full storm. De forsøkte å vende tilbake til Inner Farne, for å finne ly. På avstand ser de Ethilwald komme ut av munkecellen sin. Da han så hvordan de slet i den opprørte sjøen, kastet Ethilwald seg ned på sine knær i inderlig bønn til Gud. I det han sluttet å be, roet sjøen seg og de kunne ta seg trygt over på land. Da de var kommet i land blåste stormen opp igjen og den raste resten av dagen.

23. mars 699 sovnet Ethilwald stille inn. Han ble erstattet av Felgild, som fortsatte å be. Dermed kunne bønneilden som hellige Cutchbert hadde startet på Inner Farne fortsette å brenne!

Billedtekst: Fyrtårnet på Inner Farne. Foto: Wikipedia

tirsdag 14. mars 2017

Salmer fra den jødiske gudstjenesten

Salme 24 er en av noen bestemte salmer som blir sunget i forbindelse med den jødiske gudstjenesten gjennom hele uken. Den 'jødiske' uken har ikke navn på ukedagene, med unntak av sabbaten, men har nummer.

Dag 1: (Herrens dag) Salme 24
Dag 2: Salme 48
Dag 3: Salme 82
Dag 4: Salme 94
Dag 5: Salme 81
Dag 6: Salme 93
Sabbaten: Salme 92

lørdag 18. februar 2017

Hl.Colman av Lindisfarne

I dag har vi feiret minnet om hellige Colman av Lindisfarne (ca 605, død 18. februar 675). Hellige Colman var biskop av Lindisfarne i årene 661-664.

Colman var født i den vestlige delen av Irland og mottok sin utdannelse på Iona. Han etterfulgte Hl.Aidan og Hl.Finian som biskop av Lindisfarne, men valgte å trekke seg tilbake etter den nå så berømte synoden i Whitby. Colman holdt nemlig på kelternes datofesting av påsken, ikke Romerkirkens. I årene 665-667 skal Colman ha grunnlagt flere menigheter i Skottland, før han vendte tilbake til Iona. Fra Iona dro han tilbake til Irland, hvor han slo seg ned i Inishbofin, og grunnla et kloster der. Her døde han 18. februar 675.


søndag 12. februar 2017

Forfaste

Søndagen i dag bærer navnet Septuagesima og den bærer bud om at det nå er 70 dager til påske. Det er tid for det vi kaller forfasten. På samme måte som 40 dager lange fasten før påske, er forfasten en forberedelse for denne lange fastetiden - den vi kaller Den store fasten.

Det er godt med en stødig rytme i tilværelsen, slik som de ulike fastetidene gjennom året. Noen fnyser foraktelig av askesen, og har skrevet den av på kontoen for gjerningskristendom uten noen betydning, men vi skal ikke se så veldig mye på det overfladiske overflodslivet vi velter oss i, før vi forstår at det kan være bra med litt moderasjon! Fastetidene hjelper oss til å forstå at ressursene våre er begrensede, og at lykken ikke finnes i ting. Den hjelper oss også til å ha rett fokus.

Hva vil du bruke de 40 fastedagene til? Finnes det noe du og jeg kan forsake som kan forsterke gleden over livets små ting? Skal vi bruke de 40 dagene til å spise enklere, og gi overskuddet til noen som ikke har det så bra som oss? Skal vi bruke de 40 dagene til å gi bort noen av dem til andre? Skal vi bruke de 40 dagene til å lese Guds ord mer inngående?

lørdag 28. januar 2017

Den indre og den ytre aktiviteten

"Strev med all din makt for å bringe din indre aktivitet inn i samsvar med Gud, og du vil overvinne de ytre lidenskapene."

Abba Arsenius, gjengitt i The Sayings of the Desert Fathers. (Cistercian Publications, side 10). Norsk oversettelse (C) Bjørn Olav Hansen

fredag 13. januar 2017

Vær stille

En eremitt sa: Gjør deg møye med å være stille. Tøm ditt sinn. Vend tilbake til din meditasjon i gudsfrykt, enten du hviler eller arbeider. Om du gjør dette, vil du ikke frykte angrepene fra demonene."

Norsk oversettelse (C) Bjørn Olav Hansen

mandag 9. januar 2017

Når en bror synder

"Om noen av brødrene, forført av fienden, begår en dødssynd, skal ingen av brødrene som vet at han har syndet spotte eller sverte ham. I stedet skal de ha stor barmhjertighet med ham og beholde hans synd helt og holdent for seg selv. De friske behøver ingen lege, men de syke."

Hl.Frans av Assisi.
Norsk oversettelse (C) Bjørn Olav Hansen