Totalt antall sidevisninger

søndag 18. mars 2012

Biskopen som fornyet gudstjenestelivet

Det finnes vel få - om noen - som har hatt en slik betydning for gudstjenestens og ikke minst kirkeårets utforming som Kyrillos av Jerusalem, hvis minnedag det er i dag. Han var biskop i den hellige byen fra 348 og helt frem til han døde, 18.mars 386. Det var under hans tid som biskop at Jerusalem fikk tilbake sin stilling som kristenhetens viktigste pilegrimsmål.

Det er ikke så mye vi vet om oppveksten til Kyrillos. Han ble født i nærheten av Jerusalem i år 315. Når han var rundt 30 år ble han vigslet til prest. De to biskopene som vigslet ham skulle senere skape problemer for ham fordi de sto på den arianske siden under den kristologiske striden på 300-tallet. Dermed var det de som mente at Kyrillos også var arianer. Det var han slett ikke. Han skulle bli en av de store forsvarerne av den apostoliske troen i sin samtid. Tre ganger ble han på grunn av dette sendt i eksil av keisere og biskoper som forsvarte de arianske standpunktene.

Kyrillios av Jerusalem var en ivrig bibelleser. Han er berømt for sine dåpsskoler som ble holdt i tiden før påske. Så er også hans undervisning om dåpens og eukaristiens betydning.

Men mest av alt er han kjent for kirkeårets oppbyggelse. På en god pedagogisk måte knyttet han gudstjenesteferingen til hendelsene i Jesu liv til de hellige stedene til bestemte dager og tider under året.

Oppstandelseskirken - som også kalles Den hellige gravs kirke - ble bygget på 300-tallet, og denne kirken ble nå fylt med lovsang og stadig pågående bønn, og ble sentrum for gudstjenestelivet i Jerusalem på denne tiden. Trolig var det på denne tiden at man begynte å be en fullstendig tidebønnssyklus med laudes og vesper, likeså de kortere tidebønnene og nattevigiliene.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar