Totalt antall sidevisninger

mandag 31. desember 2012

John Wycliffe - reformasjonens morgenstjerne - hatet og elsket

Det passer i grunnen godt at John Wycliffe (1320-1384) avslutter året her på denne bloggen. For når alt kommer til alt er det Den Hellige Skrift som er den endelige autoriteten. Det er den som er pålitelig, uforanderlig og innblåst av Guds Ånd. En lignende samling med autoritative skrifter finnes ikke.

Våre venner i Northumbria Community feirer minnet om Wycliffe i dag, og det vil vi gjerne ta del i. At nettopp denne dagen er valgt skyldes at 31. desember 1384 var dagen Wycliffe døde. Han ble ikke uten grunn kalt Reformasjonens Morgenstjerne. I det mørke som lå tungt over Europa, med frafall, forfall og vranglære, ble Wycliffe et brennende lys. Så hatet var han av Den romersk-katolske kirke at 43 år etter hans død - i 1427 - sørget katolikkene for at hans grav ble åpnet, beinrestene brent og asken spredt i elva!

At Wycliffe ble hatet hadde sin bestemte årsak.

Leste Bibelen tidlig
John Wycliffe ble født i Wycliffe, nær Barnard Castle. Han fikk sin utdannelse lokalt, ved Eggleston Abbey, og så ved Oxford. Tidlig leser han sin Bibel, og det grundige bibelstudiet fører til en særdeles sterk og ramsalt kritikk av den kirken han tilhører, Den romersk-katolske. Han finner mye som ikke stemmer overens med det han leser. I sterke ordelag kritiserte han pavemakten og oppfordret kirken til å oppgi sine eiendommer og verdslige makt. Slik blir det bråk av.

Wycliffe hevdet at Gud har all makt og at det bare er den som oppfyller Guds lov som har rett til å styre. Hans lære gikk ut på at det er Bibelen som er kirkens høyeste autoritet; han forkastet pavedømmet og avviste helgendyrkelse, valfarter, avlat og sjelemesser.

Wycliffe hadde også fått et annet nattverdsyn. Han lærte det som har fått navnet konsubstantiation. Det vil si at det konsekrerte brødet er naturlig brød og sakramentalt Kristi kropp. Det var et sjokkerende syn i Wycliffes samtid.

John Wycliffe så tidlig behovet for at andre kunne få lese Bibelen på sitt eget morsmål, og begynte å oversette den til engelsk.

Kjetter
John Wycliffe ble kjettererklært. og måtte et par år før han døde trekke seg fra professoratet ved Oxford, men han fikk beskyttelse både fra det engelske parlamentet og folket til å fortsette sitt arbeid livet ut. Mange av hans predikanter ble forfulgt, og mange av dem ble henrettet ved brenning på bål. De ble kalt lollarder.

John Wycliffe ble sammen med Jan Hus sett på som reformasjonens forløpere.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar