Totalt antall sidevisninger

mandag 18. februar 2013

Hl.Colman av Lindisfarne ville holde fast på den jødiske påskefeiringen

I går feiret vi Hl.Finan, biskop av Lindisfarne. I dag feirer vi han som skulle etterfølge Finan som biskop av den hellige øya: Hl.Colman.

Han kom sannsynligvis fra den vestlige delen av Irland, født i provinsen Connaught i året 605 e.Kr. Vi vet lite om hans oppvokst og tidlige ungdomsår, unntatt at han trådte inn i kommuniteten på Iona, og ble munk. Det skjedde mens Segenius var abbed der. Colman ble en hengitt etterfølger av Columba, og tilbrakte år i studier og fellesskap med Hl.Finan og Hl.Aidan, som var hans samtidige.

Etter at Finan var død i 661 ble Hl.Colman hans etterfølger, som den tredje biskop og abbed av Lindisfarne. Klosteret på Lindisfarne var det viktigste kloster i Northumbria og kirkehistorikeren Bede, gir et entusiastisk redegjørelse for kirken på Lindisfarne under Colmans ledelse. Hl.Colman var svært opptatt av å formidle Guds ord til folket, og han levde et liv preget av Kristus i den djupeste enkelhet.

Hl.Colmans tid som biskop huskes også av en annen årsak. Han var biskop i en tid med intens strid i den keltiske kirken om datofestingen av påsken. Det var også sterk uenighet om den innflytelsen som den romersk-katolske kirken etter hvert fikk over den keltiske kirken. Dette gjaldt ikke minst i spørsmål om selvstyre for klostrene. Mange reagerte på at noen som var så langt unna geografisk skulle ha en slik makt over det som skjedde i de keltiske områdene.

Ved den berømte synoden i Whitby talte Colman ivrig for det keltiske synet på påskefeiringen, og talte frimodig om apostelen Johannes og kelternes lojalitet til ham, og ønsket å fortsette å feire påsken i følge den jødiske tradisjonen. Slik skulle det som kjent ikke bli.

Etter at synoden i Whitby hadde fattet sitt vedtak, trakk Hl.Colman seg tilbake til Iona, sammen med en stor gruppe engelske og irske munker og blant dem også 30 personer fra Northumbria som ikke ville bøye seg for vedtaket, men fortsette å leve i den tradisjoen de en gang hadde fått overlevert.

Noen år senere forlot han Iona sammen med noen munker til sitt hjemsted, for å grunnlegge et kloster på Inis Bofin, på vestkysten av Irland. Det skjedde i år 667.

Senere skulle Hl.Colman bygge et kloster for munkene fra Northumbria i Mayo i det irske innlandet. Dette ble senere et berømt college.

Hl.Colman døde på 670-tallet. Hvilket år kjenner vi ikke, men man vet at det var den 18.februar.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar