Totalt antall sidevisninger

lørdag 9. mai 2015

Zinzendorf, 100 års bønnevake og pionermisjon

En bønnevake som varer i mer enn 100 år, 24 timer, syv dager i uken! Pionermisjon til de mest avsidesliggende krokene av vår verden. Et eksperimentelt kommunitetsliv.

Det er mange spennende ting å fokusere på når vi markerer grev Zinzendorfs minnedag i dag. Jeg kjenner at jeg står i gjeld til denne mannen, kanskje mer enn noen annen i kirkens historie, fordi han er på mange måter pioneren til den moderne bønnebevegelsen.

Ludwig Zinzendorf er uløselig knyttet til stedet Herrnhut. Visste du at navnet 'Herrnhut' faktisk betyr 'Herrens vake'.

Hans fulle navn var Nicolaus Ludwig van Zinzendorf, og han var en fornem mann. Han tilhørte nemlig en tysk adelsfamilie med gamle aner.

Jeg skrev om Zinzendorf i fjor også, så jeg klipper dette inn her. Nederst vil du finne noen videoer som du kanskje vil ha interesse av. Men først de biografiske opplysningene:

Hans hjem var et gudfryktig hjem - foreldrene var pietister, og den pietistiske bevegelsens ledende skikkelse - Philipp Jakob Spener - ble gudfar til Nikolaus.

Den pietistiske vekkelsen kom til å prege von Zinzendorfs liv. En annen ledende skikkelse innenfor denne bevegelsen: August Hermann Francke - skulle få stor betydning for skolegangen til Zinzendorf.

Likevel: Den unge Zinzendorf ble nok en skuffelse for hans foreldre. De hadde store ambisjoner for ham. De ønsket at han skulle bli diplomat. Men Zinzendorf var grepet av en visjon: Han ville skaffe seg en eiendom og der skulle han samle venner og likesinnede og sammen med dem virkeliggjøre pietismens ideal om en kommunitet av troende som levde ut det kristne livet i hverdagen.

En helt avgjøre fase av dette fellesskaps-livet og et vendepunkt i grev Zinzendorfs liv fant sted i 1722. Da kom han i kontakt med en gruppe flyktninger fra Böhmen, nåværende Tsjekkia. Zinzendorf tilbød dem å slå seg ned på eiendommen hans. Det skulle bli til byen Herrnhut.

Det formelig kokte av ulike religiøse oppfatninger i dette området på denne tiden. Ikke underlig førte det til konflikter. Zinzendorf forsøkte å skape fred og forsoning mellom dem. Han besøkte hvert eneste hjem for samtaler og bibelstudier. Gjennom disse samtalene ble det lagt et grunnlag for den overbevisningen som skulle komme: de var kalt til å leve sammen slik de første kristne: 'hele flokken av de troende var av ett hjerte og èn sjel'. (Apg 4,12 - Bibelen Guds Ord).

Bevegelsen som vokste fram ble hetende: herrnhuterne eller byen Herrnhut.

For å veilede dette kommunitetslivet formulerte man noe man kalte: Brüderlicher Vertag - en broderlig overenskomst. I denne fikk man praktisk og konkret veiledning for det fellsskapsliv man ønsket å leve ut.

Bibelstudier og bønn preget samlingene. Man kom gjerne sammen i små grupper. Under en nattverdgudstjeneste i 1727 fant et åndelig gjennombrudd sted. Blant herrnhuterne omtaler man dette som deres pinseerfaring.

Det er tre ting som må nevnes om herrnhuterne - eller moravianerne som de også kalles - som vi kan lære mye av i dag:

* De hadde en relasjonell enhet, et åndelig fellesskap, hvor det å gi særpreget dem.

* Kraften i deres utholdende bønneliv produserte en guddommelig lidenskap for misjon og for å nå de unådde med evangeliet. Noen av dem solgte til og med seg selv som slaver for å nå steder som Surinam i Sør-Amerika for å gi dem evangeliet om Guds rike. Moravianerne var de første misjonærene som nådde slave på St.Thomas på Jomfruøyene. De dro også til Grønland og Lappland som misjonærer.

* De levde etter mottoet 'Ingen arbeider uten at det er noen som ber'. Dette bønnelivet fikk som form av en bønnekjede 24 timer syv dager i uken i over 100 år.

Grev Zinzendorf døde 9.mai 1760 - 60 år gammel.


Her er noen linker:

https://www.youtube.com/watch?v=Vaguxr0W99U

https://www.youtube.com/watch?v=i1pr--DkP9M

https://www.youtube.com/watch?v=-NE5MO79i5g

https://www.youtube.com/watch?v=xRs9YkCvM_8

Det ligger mange flere ute på YouTube.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar