Totalt antall sidevisninger

søndag 19. juli 2015

'Gud ta mot meg som en røkelse som stiger opp foran Deg'

Kirken har gitt oss mange gode kvinnelige forbilder. Makrina den yngre er en av dem. Så er hun da også en den tidlige kristenhetens mest betydelige åndelige mødre. I dag er det hennes minnedag.

Så hadde hun da også litt å slekte på! Hun var nemlig den eldre søsteren til ingen ringere enn Basilios av Cæsarea, Gregor og Nyssa og Peter av Sebaste!

Broren hennes, Gregor av Nyssa skrev en biografi om sin søster, og skriver at det var hun som resten av familien til en djupere overgivelse til Gud. Etter at faren døde, overtalte hun sin mor til å gå i kloster. Selv var hun ikke mer enn 12 år da hun bestemte seg for et monastisk livskall.

På familienes eiendom i Pontos i Kappadokia ble det bygget et kloster. Dette klosteret var et kloster for både menn og kvinner, om bodde i en viss avstand fra hverandre i sølibat, men samtidig i fellesskap. På mange måter en modell for en del av vår tids monastiske kommuniteter, som ofte er et fellesskap av både enslige og familier, men med felles kall til å leve i bønn og enkelhet.

Makrina den yngre, født i år 330, ble bare 53 år gammel. Når hun døde hadde hun en bønn på sine lepper: at Gud måtte ta imot henne som 'en røkelse som stiger opp foran Deg'.

Billedtekst: Makrina den yngre holder frem et ikon hvor hennes tre brødre er avbildet.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar