Totalt antall sidevisninger

onsdag 19. august 2015

En tidlig pinsevenn

Pinsevenner er gjerne noe man forbinder med Azuza-street og det mektige Åndens vær på begynnelen av 1900-tallet. Men la meg få presentere for deg en pinsevenn født i år 440. Hans navn er Filoxenos, og det var hans minnedag i går.

Vi må tilbake til Syria. Syriske kristne opplevde også den gangen en stormfull periode, men ikke i form av brutal forfølgelse som de går nå med terroristene fra IS. Nei, dette dreier seg om de teologiske etterdønningene fra det økumeniske kirkemøtet i Khalkedon i år 451. Den tidlige kirken hadde stadig utfordringer knyttet til kristologien.

Filoxenos var født og vokste opp i en by som heter Tahal. Den ligger øst for Tigris. Familien var arameisk. Han skulle bli biskop av Mabburg i Syria, og det var i hans tid som biskop her at byen Mabburg skulle settes på kartet. Byen ble et sentrum for motstanden mot kristologien fra Khalkedon. For Filoxenos var av den overbevisning at Gud var blitt menneske i Kristus for at mennesket skulle bli guddommeliggjort.

Men det var dette med pinsen, jeg hadde tenkt å skrive om denne gangen.

Filoxenos var ikke så opptatt av å være en del av det kirkelige hierarkiet. Han var tiltrukket av den monastiske bevegelsen. Ikke minst av det Åndens liv han så hos munkene. Dette var en blomstringstid av de sjeldne for den monastiske bevegelsen i Syria. En bevegelse som hadde klare karismatiske trekk. Og Filoxenos visste hva han snakket om og lengtet etter. Før han ble biskop i år 485 hadde han levd som eneboer.

Hele sin biskoppelige tjeneste skulle han derfor vie til dette: at mennesket ved Åndens fylde kunne bli lik Jesus!

Hvilken strålende visjon å arbeide etter!

Gjennom sine prekener og sine skrifter oppfordret han sine tilhørere til å bli lik Kristus.

Filoxenos skrev om 'den andre dåpen'. Med det mente han Åndens dåp. Han skrev: 'Vår dåp er i Den Hellige Ånd'. Denne dåpen var en virkeliggjøring av det som skjedde i vanndåpen.

De kirkelige myndighetene på denne tiden likte ikke det de hørte eller så. Under keiser Justinian I ble Filoxenos avsatt som biskop. Det skjedde i år 519. Årsaken var at Filoxenos ikke ville akseptere de kristologiske formuleringene fra kirkemøtet i Khalkedon. De sørget for å forvise ham til Trakia og senere til Gangra, hvor han ble myrdet i år 523.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar