Totalt antall sidevisninger

onsdag 21. oktober 2015

Bederen og barmhjertighetens engel i Kronstadt

Bildet jeg deler med dere i dag er et sjeldent bilde av fader Johannes av Kronstadt (1829-1908). Hans navn er for alltid knyttet til byen Kronstadt - kronebyen - lokalisert 30 kilometer vest for St.Petersburg nær hodet til Finskebukta. Tidlig om morgenen kunne man se fader Johannes stå i et av vinduene i sitt hus i det han tegnet korsets tegn og ba for byen.

I dag minnes vi ham.

Han het egentlig Ioann Illic Sergiev og kom fra en gammel presteslekt. Han ble født i de russiske nordområdene, nær byen Arkangelsk. Gripende forteller han følgende om sin barndom:

'Fra jeg var liten lærte foreldrene mine meg å be. Evangeliene var min barndoms følgesvenn, min lærer, veileder og trøster ...'

I 1855 gikk han ut av det åndelige akademiet i St.Petersburg med en doktorgrad i teologi. Samme år ble viet til prest og begynte sin livslange tjeneste der. En prestetjeneste som skulle sette djupe spor etter seg, og bety svært mye for mange mennesker. Ikke minst de nederst på rangstigen i samfunnet. Fader Johannes hadde en helt spesiell kjærlighet og omsorg for dem.

I 1822 åpnet han 'Arbeidets hus' hvor man drev med arbeidsformidling. Fader Johannes ønsket å hjelpe de som lå under for alkoholens forbannelse og kriminalitet og få dem til å bli gode samfunnsborgere. I 1889 startet han et nattherberge og senere et pilegrimsherberge. Arbeidets hus ble utvidet med et daghjem for barn, et hus for fattige kvinner, et hus hvor folk kunne komme å spise seg mett og et sted for utdeling av klær til de som trengte det.

For dette ble han høyt elsket av byens befolkning. Hver eneste dag holdt han byen oppe i sine brennende forbønner. Så ble han da også elsket av sin kirke og ble til slutt en den del av den hellige synoden. Han skrev en rekke bøker.

Noen år før det despotiske kommunistiske åket skulle ramme Russland profeterte han at hvis ikke det russiske folk vendte om fra sine mange synder ville Gud 'sende et plagens ris i form av uhederlige, grusomme og selvopphøyde herskere om kommer til å drukne jorden deres i blod og tårer'. Profetien gikk bokstavelig talt i oppfyllelse.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar