Totalt antall sidevisninger

onsdag 9. mars 2016

Pave og beder

I dag er det 45 år siden pave Kyrillos av Aleksandria døde, bare 68 år gammel. Han var den 116'de paven av Aleksandria og Den Hellige stol etter Hellige Markus.

Pave Kyrillos var en beder av de sjeldne. Han gav seg virkelig hen til bønn og faste, og mange av Den Hellige Ånds gaver var i funksjon i hans liv. Det gjaldt både helbredelsens nådegave, kunnskapsord ved Ånden og han hadde også en forunderlig evne til å lede ved sitt eksempel. Allerede tidlig i barndommen bar han på en djup lengsel etter å trekke seg tilbake og leve i stillhet og bønn. Som pave ble han verdsatt av alle, både kristne og ikke-kristne.

Han ble født i Damanhour i Egypt i en koptisk-ortodoks familie, og fikk navnet Azer Ata. Han ble munk i juli 1927. Etter prøveperioden avla han sine monastiske løfter året etter, i Paromeos klosteret og tok navnet, fader Mina el-Baramosy, som oversatt: fader Mina av Parameos-klosteret. Han var også kjent som Mina den eldre.

I 1947 bygget fader Mina Hl.Mina kirken i Kairo. Han ble kopternes pave 10.mai 1959, og var da den eneste munken i Det 20 århundre som var blitt pave uten først å være biskop eller metropolitt. Før ham var det tre paver som alle hadde vært biskoper når de ble valgt, og den paven som skulle etterfølge ham, pave Shenouda III, var også biskop.

Et absolutt høydepunkt i hans tid som pave var da han i juni 1968 mottok relikviene etter evangelisten og apostelen Markus, som hadde blitt stjålet og ført til Wien elleve århundrer tidligere. Relikviene befinner seg nå i Hl.Markus-katedralen i Kairo, som ble bygget i den tiden Kyrillos var pave for Den koptisk-ortodokse kirken.

Pave Kyrillos ledet en rekke store byggeprosjekter. I tillegg til de som allerede er nevnt handler det om Hl.Markus-katedralen i Abbasseya, også i Kairo, så er hovedkvarteret for den koptiske paven.

Pave Kyrillos døde 9. mars 1971, etter kort tids sykdom. Pave Shenouda III sa ved hans bortgang:

"Det er ingen mann i hele kirkens historie som pave Kyrillos, som var i stand til å be så mange liturgier. Han ba mer enn 12.000 liturgier. Dette har aldri skjedd før med noen av pavene i Aleksandria eller i verden, eller blant noen av munkene. Hans bønner var undergjørende'.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar