Totalt antall sidevisninger

fredag 24. november 2017

Mena - amen!

Brorskap er et av de vakreste ordene som finnes i språket vårt. I det er søstrene også regnet med. Brorskaps-ikonet er blitt selve symbolet for den økumeniske kommuniteten i Taize, en kommunitet som etterstreber enheten - og brorskapet - kristne i mellom.

Det viser Kristus som holder rundt den koptiske martyren Mena (285-309). Mena eller Mina - begge navnene brukes - var i sin samtid kjent for de mange miraklene som fant sted når Mena ba for de syke. Mena på koptisk betyr 'amen'.

Mena og Kristus hører sammen, forbundet med hverandre i liv og død.

Mena fulgte sin far inn i hæren, hvor faren hadde en ledende posisjon. Da er han bare 15 år gammel. Det var et smertelig når faren døde året før. Men det ble ingen militær karriere for Mena. Han holdt bare ut i tre år. Det var noe annet som dro. Mena bar på en djup lengsel etter Kristus. Hans lengsel var i ett og alt å bli Kristi etterfølger - også i Hans død.

Slik skulle det også gå. Etter å ha avlagt et frimodig vitnesbyrd offentlig pådro han seg myndighetenes raseri og Mena endte sitt liv som martyr i år 309. For mange andre som har endt sine liv som martyrer har Mena vært et lysende eksempel.

Ordene til apostelen Paulus i 2.Kor 1,20 passer så godt til Mena's liv:

"For så mange som Guds løfter er, i Ham er de ja, og i Ham er de amen, Gud til ære ved oss."

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar