Totalt antall sidevisninger

torsdag 1. september 2011

Søylehelgenens budskap førte til vekkelse

Det er en av den tidlige kirkens underligste skikkelser vi i dag feirer minnet om. Simeon Styliten (388-459). Nå er det lett å henge seg opp i det merkverdige fenomen at Simeon i 38 år levde oppe på en søyle, og vi kan ha våre meninger om det. Men vi må ikke glemme at gjennom Simeon Stylitten ble hele den syriske landsbygda nådd med evangeliet. Søylen ble en mektig prekestol.

I Østkirken synger de på festdagen for Simeon Styliten:

Du söker Höjden medan du är nära jorden, och utstod eld när du gjorde pelaren, genom vilken du, Helige, umgås med änglarna, och ber oupphörligt med dem till Kristus vår Gud för oss alla.

Vi vet at Simeon, som gjerne også kalles Simeon den eldre, ble født i en kristen familie i byen Sis på grensen til det nåværende Tyrkia. Til å begynne med levde han som gjeter, men 13 år gammel har han en visjon om at han blir opptatt som medlem av et kloster i nærheten. Han ble i det klosteret i to år. Så flyttet han til et kloster i Antiokia.

Derfra flyttet han til Dair Sem'an som ligger ved foten av fjellet Telanissus, der han innledet en streng faste. Han levde her i tre år i streng askese. Ryktet om Simeon og livsførselen hans hadde spredt seg i området, og det kom etterhvert mange besøkende som ville snakke med han eller se han. Dette gjorde at det ble vanskelig å leve som eremitt og førte Simeon til hans nye, og på det tidspunktet enestående, livsstil. I 423 dro han til Aleppo og i utkanten av byen fant han en søyle som han klatret opp på. Den første søylen han klatret opp på var rundt tre meter høy og hadde en diameter på toppen på rundt to meter. På toppen av denne søylen ble han i fire år. Neste søyle var seks meter høy, og han ble på denne i tre år, før han fant en søyle på 11 meter som han ble på i ti år. Den fjerde, og siste, søylen ble bygget for ham av folk i byen, og var 18 meter høy. På toppen av denne søylen bodde han de siste tjue årene av livet sitt.

Oppe fra søylen gav han råd og veiledning. Han ba for dem som kom og velsignet dem. Fra mange land kom det delegasjoner for å se ham og høre ham tale.

1 kommentar:

  1. Det er interessant å f med seg de forskjellige "psyke" ting som har skjedd i kristendommens navn i histories løp. Det er ikke rart kristendommen ikke har fått strekt seg mer og sterkere enn den har gjort.
    Kristendommen kunne ha vært av en mye sterkere karakter, his de kristne hadde holdt seg trofast til Jesu Kristi forsoningsverk på Golgata, kraften i Jesu dyre blod og den Hellige Ånds ild og kraft som ble oss tilgjengelig på pinsefestens dag. Da snakker vi om søyler

    SvarSlett