Totalt antall sidevisninger

torsdag 30. august 2012

Biskop Thomas - mishandlet av keiser Diokletian i 22 år - forble trofast mot Herren

I dag minnes vi en av martyrene i den tidlige kirkens historie, nemlig Hl.Thomas, biskop av Mar'ash (Syria). Han var kjent som en beder og asket, som fastet og bad kontinuerlig. Det var en av årsakene til at han ble vigslet til biskop for byen Mar'ash, og han tok godt vare på flokken som han der var betrodd.

Under det grusomme og hedenske regimet til keiser Diokletian (244-311), sendte keiseren en av sine representanter til Mar'ash, for å torturere de kristne. Vedkommende begynte med biskop Thomas. Han gav ordre om at biskop Thomas skulle vende seg bort fra troen på Jesus, og begynne å tilbe avgudene. Biskop Thomas ikke bare avviste det keiserens utsending krevde av ham, men han refset ham også for hans avguder. Biskop Thomas ble kastet i fengsel. Fra tid til annen dro de ham ut av fangehullet for å mishandle ham. Først kuttet de av ham ørene, så nesen, leppene og leggene. Så knuste de hans tenner. I 22 lange år satt han fengslet og ble mishandlet! Menigheten han tjente trodde deres biskop var død, så hvert år feiret de en dag til minne om ham.

Denne Herrens tjener forble i sin miserable stilling helt frem til keiser Konstantin fikk makten. Han gav ordre om at alle kristne som satt fengslet skulle settes fri. Biskop Thomas var en av dem. Noen prester kom for å hente ham ut av fangehullet. De var ham til kirken mens de sang salmer og hymner. De troende kom frem og fikk biskopens velsignelse.

Kirkemøtet i Nikea
Når så keiser Konstantin kalte sammen til kirkemøtet i Nikea var biskop Thomas til stede. Når keiseren kom inn i salen hvor kirkemøtet ble holdt, knelte han foran biskopene og kysset deres hender. Da keiser Konstantin fikk presentert historien til biskop Thomas ba han om dennes velsignelse.

Når biskop Thomas vendte tilbake til Mar'ash, forklarte han for menigheten medlemmer innholdet i Den nikenske trosbekjennelsen, som var vedtatt på kirkemøtet. Han levde en kort tid etter dette, før han sovnet inn i troen på Herren Jesus. Da hadde han vært biskop i 40 år.

På bildet ser vi en koptisk munk fra i dag.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar