Totalt antall sidevisninger

lørdag 4. oktober 2014

1200-tallets radikale Jesus-etterfølger

Han ble ikke mer enn 44 år gammel, den hellige Frans av Assisi.

Men ikke bare påvirket han sin samtid på 1200-tallet på en måte som få andre har gjort, men han fortsatte å gjøre det, og vi merker ringvirkningene også på denne dag - minnedagen for hans død, 3. oktober 1226.

Fortsatt inspirerer han, fortsatt utfordrer han, til en radikal imitatio - en etterligning av Jesus. Frans hjelper oss til å ta Jesus på ordet, slik han selv gjorde. Ikke bortforklare radikaliteten i forsakelsen, troen og etterfølgelsen, men ta sitt kors opp daglig for å følge Jesus.

Frans av Assisi sentrerte hele sitt liv rundt Jesus Kristus. Han beskrev hensikten med sitt liv på følgende måte: "å gå i vår Herre Jesu fotspor og følge Hans lære."

Thomas av Celano, en av hans tidlige biografer skrev:

"Brødene som levde sammen med ham vet at daglig, ja konstant, var navnet Jesus på hans lepper. Han var alltid sammen med Jesus, Jesus var i hans hjerte, Jesus var i hans munn, Jesus var i hans ører, Jesus var i hans øyne, Jesus var i hans hender. Han bar alltid Jesus i hele sin kropp."

'Livet og vitnesbyrdet til Frans av Assisi er like relevant i dag som det var for 900 år siden," sier Shane Claiborne, en av lederne for den nymonastiske bevegelsen, og legger til: "Han var en av kapitalismens første kritikere, en av de tidlige kristne miljøforkjemperne, en frekk reformator av kirken, og en av de klassisk samvittighetsfulle motstanderne av krig'.

Claiborne legger til:

'Frans var sønn av en rik kjøpmann, født inn i et samfunn hvor gapet mellom de rike og de fattige var i sterkt økende grad uakseptabelt. Det var en tid for de religiøse korstogene, hvor kristne og muslimer drepte hverandre i Guds navn. Lyder det kjent? Frans gjorde noe enkelt og vidunderlig. Han leste evangeliene hvor Jesus sier: 'Selg dine eiendeler og gi det til de fattige'. 'Se på liljene på marken, og spurvene og bekymre deg ikke for morgendagen' og 'elsk dine fiender'. Og han bestemte seg for å leve slik Jesus mente vi skulle gjøre det. Frans snudde ryggen til materialismen og militarismen i denne verden, og sa ja til Jesus',  sa Shane Claiborne.

Shane Claiborne, som selv har tatt konsekvensen av radikaliteten i Jesu ord, og nå lever blant de fattige og marginaliserte i samfunnet for å være et levende vitnesbyrd om Jesus blant dem, utfordrer verdens kristne til å ha Frans av Assisi som et eksempel til etterfølgelse. Frans er fremdeles veldig moderne! Og svært aktuell.

La oss ikke bare minnes Frans i dag - la oss utfordres av ham!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar