Totalt antall sidevisninger

søndag 28. juni 2015

Kyrillos av Aleksandria og synet på hvem Kristus er

Midt på sommeren feirer vi minnet om en ruvende skikkelse i den tidlige kirkens historie som sto opp for en viktig bibelsk sannhet: At Maria er theotokos: Gudfødersken.

Vi snakker om Kyrillos av Aleksandria (376-444).

Minnedagen var i går.

Hvorfor er dette så viktig? Jo, det handler om synet på hvem Kristus er. Er Han bare et menneske? Eller er Han, som kirken, bekjenner 'sann Gud av Gud, født og ikke skapt, av samme vesen som Faderen...'

I den tidlige kirken var dette et stridsemne. Forholdet mellom det guddommelige og det menneskelige i Jesu person førte til opphetede diskusjoner. Men ikke bare den gang. Det skjer fremdeles. I hvert fall om Maria nevnes som Gudfødersken. Da stritter mange imot i frykt for 'katoliserende tendenser'. Men få våger seg på å gå dette nærmere etter i sømmene. Det er få ting som jeg får så sterke reaksjoner på som når jeg skriver om dette.

For vår frelses skyld er vi nemlig avhengige av at Maria er Gudfødersken. Hvis hun ikke var det, ville nemlig Kristus bare vært et menneske. Og dette handler jo også om vårt syn på Treenigheten.

Denne Kyrillos er den som mer enn noen annen forsvarer Kristi guddom. Vi snakker om det turbulente 400-tallet. I år 412 etterfølger han sin morbror Theofilos som biskop av Aleksandria.

En dag når ryktene også fram til Aleksandria om at Konstantinopels nye biskop, Nestorios, lærte at Maria bare fødte Jesu menneskelige natur. Kyrillos bestemte seg da for å skrive brev til Konstantinopels biskop. Det skulle bli innledningen til en spennende brevveksling med sterke meninger! Motsetningene kom nå for en dag og viste de sterke spenningene i kirken på denne tiden.

Kyrillos var klokkeklar: Gud har i Kristus kommet menneskene så nær som bare den kan gjøre som forener seg med all menneskelig erfaring av fødsel til død. Det evige Ordet har steget ned fra himmelen og solidarisert seg med alle mennesker, uten å gi slipp på sin guddommelighet.

Dette kunne ikke Nestorios akseptere. For ham var Maria Kristotokos, hun som fødte Kristus. For Kyrillos var hun Theotokos, hun som fødte Gud Ordet.

De to divergerende synspunktene skapte intet mindre enn en krise i kristenheten. Frontene var steile på begge sider. Det hele kulminerer i kirkemøtet i Efesos i 431, som til slutt tok stilling til bruken av navnet Theotokos.

Men egentlig handler ikke dette så mye om Maria, som enkelte tror, men mest om hvem barnet hun hadde født, var: Gud av Gud, av samme vesen som Faderen. Tenker vi etter forstår vi hvor viktig dette er.

Biskop Kyrillos av Aleksandria er blitt kalt for 'troens pilar'. Det er en god beskrivelse av hans innsats for å bevare selve kjernen i den kristne troen: synet på hvem Kristus er.

Han døde i Aleksandria 27. juni år 444.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar