Totalt antall sidevisninger

mandag 29. juni 2015

Til minne om apostlene Peter og Paulus

Det er to ruvende skikkelser i kirkens historie, ja, helt avgjørende for selve det apostoliske grunnlaget for den, vi feirer i dag.

29. juni er minnedagen for apostlene Peter og Paulus. Så forskjellige. Den ene gift, den andre ugift. Den ene en enkel fisker, den andre en høyskolert fariseer. Guds humor i det ene er at han gir den enkle fiskeren fra Galilea oppdraget med å nå jødene med evangeliet, mens han gav mannen som hadde sittet ved føttene til den da legendariske lovlæreren Gamaliel, fikk oppdraget med å nå hedningene!

Det er deres martyrdager vi feirer. For begge måtte betale den høyeste pris av dem alle for å følge Jesus: selve livet.

Men det ga de villig. Apostelen Paulus skriver i sitt brev til sin unge medarbeider Timoteus: 'Alle som vil leve gudfryktig i Kristus Jesus, skal bli forfulgt' (2.Tim 3,12)

Peter ble korsfestet med hodet ned, etter eget ønske, mens Paulus ble halshugget.

Menigheten er 'bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll, og Jesus Kristus er Hovedhjørnesteinen'. (Ef 2,20), så vi kan ikke overdrive disse to apostlenes arbeid. Det er helt grunnleggende for vår tro. Det som ble dem betrodd fra Herren selv er det som historikeren Lukas beskriver som 'apostlenes lære'. (Apg 2,42)

Så vi har mye å takke for på denne aposteldagen!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar