Totalt antall sidevisninger

torsdag 3. september 2015

Han elsket sin Bibel

Motvillig ble han valgt til biskop av Roma, og han ville absolutt ikke kalles noe annet enn 'Guds ords tjener', den godeste Gregorios den store (540-604), hvis minnedag det er i dag.

Så er det da også en Bibellesende og Bibelelskende biskop vi feirer dagen til. Hans skrifter er alle fylt av frukten av hans eget bibelstudium - av sin lectio divina. Ved siden av sine teologiske skrifter, var han også en god biograf. Det var denne Gregorios som skrev biografien, den første av dem alle, om den hellige Benedikt av Nursia. Den finnes også i en svensk oversettelse, og er absolutt verdt å bruke tid på.

Han ble født i Roma i år 540. På grunn av sin hærkomst - han var født inn i en senatorfamilie - ble han tidlig ansett for å være en god politikerkandidat. Han var ikke mer enn 30 år når han ble valgt til byprefekt, et embete som var det høyeste politiske embetet man kunne få i keiserbyen. Men stillingen til tross. Gregorios bar på en djup Gudslengsel. Det førte til at Gregorios bygget et kloster - det lille Andreasklosteret - utenfor sitt barndomshjem, men han ble aldri klosterets abbed. Han ville nemlig ikke. Han søkte ikke posisjoner i kirken. Han ville heller leve for Guds ære, og ville leve som en enkel munk.

Gregorios ble så utnevnt til pavens sendebud til Konstantinopel. Etter at pave Pelagius II døde ble så Gregorios valgt til biskop av Roma år 590. Han dør i Roma 12 mars år 604.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar