Totalt antall sidevisninger

lørdag 5. desember 2015

Helligåndens kirke

I en av bokhyllene i stua vår finnes det et monumentalt verk med tittelen: 'The Church of the Holy Spirit'. Den er skrevet av den ortodokse teologen Nicholas Afanasiev (bildet). Her utlegger han sin visjonære teologi av en kirke som på samme tid er eukaristisk og karismatisk.

I dag feirer vi hans minnedag, og med stor glede og takknemlighet.

For Nicholas Afanasiev forankrer hele sin teologi og sin visjon i Det nye testamente og i de apostoliske fedrene fra 100-tallet, ikke minst hos Ignatios av Antiokia. Uten Den Hellige Ånd er det ikke snakk om noen kirke, og kirken er eukaristi - takksigelse til Gud. En evig pågående tilbedelse. Visjonen til Afanasiev er både himmelsk og jordisk. Vår jordiske gudstjeneste knyttes sammen med den himmelske.

Afanasiev, som ble født i Edessa i 1893, hadde en brennende kjærlighet til kirken. Den var hans mor. Hans motto hentet han fra Ireneus av Lyon (200-tallet) som sa: 'Der kirken er, der er Guds Ånd, og der Guds Ånd er, der er kirken med alle nådegavene'.

Hans far var advokat, men døde tidlig. Nicholas Afanasiev og hans søster vokste derfor opp sammen med sin mor og mormor. Han ble tidlig interessert i medisin og matematikk. På grunn av den russiske revolusjonen i 1917 ble han og familien tvunget til å flykte. Afanasiev tok en doktorgrad i Beograd i 1925, etter å ha giftet seg, og begynner så å undervise i Makedonia.

Så, i 1930, blir han lærer ved det nystartede ortodokse universitetet St.Serge i Paris. Her underviser han i kirkerett og kirkehistorie. 10 år senere vies han til prest og begynner sin pastorale gjerning blant de russiske emigrantene i Sør-Frankrike. Senere også i Tunis. I 1947 reiser han tilbake til Paris for å fortsette som lærer.

Ved siden av boken jeg har nevnt: 'Den Hellige Ånds kirke', skrev han også 'Trapeza Gospodnia', eller 'Herrens måltid'. Den utkom i 1952. Det finnes også en essay-samling, med John Meyendorrf som redaktør: 'The Church Which Presides in Love', som ble utgitt i 1992. Den handler om ekklesiologien i den tidlige kirken.

Nicholas Afanasiev sovnet stille inn på Herrens dag den 4. desember 1966.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar