Totalt antall sidevisninger

torsdag 31. desember 2015

Reformasjonens morgenstjerne og Europa i 2016

På årets siste dag feirer vi minnet om John Wycliffe (1320-1384) sammen med våre venner i Northumbria Community, og sikkert mange andre steder også. Det passer i grunnen godt at vi avslutter året med å gjøre akkurat det, for når alt kommer til alt er det Den Hellige Skrift som er den endelige autoriteten. Det er den som er pålitelig, uforanderlig og innblest av Guds hellige Ånd. En lignende samling med autoritative skrifter finnes ikke.

31. desember er dagen Wycliffe døde. Han ble kalt for Reformasjonens morgenstjerne. I det mørke som lå så tungt over Europa, med frafall, forfall og vranglære, ble Wycliffe et brennende lys. I dag opplever vi et lignende mørke over det europeiske kontinentet, og vi trenger på nytt en stjerne som kan lyse opp i det beksvarte mørket, som viser oss til Bibelen. Den profetiske røsten til John Wycliffe ble ikke tålt. Så hatet var han blant enkelte i Den romersk-katolske kirke at 43 år etter hans død - i 1427 - sørget de for å grave opp igjen levningene etter ham og brenne det som var igjen enda en gang, og spre asken i elven.

At Wycliffe ble hatet hadde sine årsaker.

John Wycliffe ble født i Wycliffe, nær Barnhard Castle. Han fikk sin utdannelse lokalt, ved Eggleston Abbey, og så ved Oxford. Tidlig leste han sin Bibel, og det grundige bibelstudiet fører til en ramsalt kritikk av den kirken han tilhører. Han finner mye som ikke stemmer overens med det han leser, og i sterke ordelag kritiserer han pavemakten, og oppfordret kirken til å oppgi sine eiendommer og verdslige makt. Slikt blir det bråk av!

Wycliffe hevdet at Gud har all makt og det er bare den som oppfyller Guds lov som har rett til å styre. Hans lære gikk ut på at det er Bibelen som er kirkens øverste autoritet; han forkastet pavedømmet, avviste helgendyrkelsen, valfartene til helligstedene, avlaten og sjelemessene.

Det gjorde det ikke noe bedre at Wycliffe også brøt med sin kirkes nattverdlære. Han lærte det som har fått navnet 'konsubstantiasjon'. Det vil si er at det konsekrerte brødet er naturlig brød og samtidig sakramentalt Kristi kropp. Det var et mildest talt sjokkerende syn i hans samtid.

John Wycliffe så tidlig behovet for å kunne lese Bibelen på sitt eget morsmål og begynte arbeidet med å oversette den til engelsk.

Alt dette førte til at Wycliffe ble kjettererklært og måtte et par år før han døde si fra seg professoratet ved Oxford, men han fikk beskyttelse både fra det engelsk parlamentet og folket til å fortsette sitt arbeid livet ut. Mange av hans predikanter ble forfulgt, og mange av dem ble henrettet ved å brenne dem på bålet. De ble kalt lollarder.

John Wycliffe ble sammen med Jan Hus sett på som reformasjonens forløpere. Når vi starter på 2016 er det bare ett år igjen før det store reformasjonsjubileet. Kanskje burde 2016 brukes til å løfte frem nettopp Wycliffe og Hus? Europa er i desperat behov av en åndelig oppvåkning og av en gjennomgripende vekkelse. Ikke minst en Bibelvekkelse.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar