Totalt antall sidevisninger

mandag 29. februar 2016

Der øst og vest møtes

I Johannes Cassian møtes kristenhetens øst og vest. I dag er det hans minnedag, og det er mange gode grunner til å feire denne dagen. For Cassian er en av de aller viktigste formidlerne av de første kristne munkenes erfaringer. Ved siden av Bibelen er Johannes Cassian den mest leste åndelige veiviseren under godt og vel 1000 år.

Han ble født i Dobrudzja i grenseområdene mellom Romania og Bulgaria ca år 360. Fra tidlig alder bar han på en djup åndelig lengsel, en lengsel som han skulle bære på hele livet og som skulle føre ham langt vekk fra utgangspunktet. Blant annet til Israel, nærmere bestemt Betlehem. Der bodde han i en eneboergrotte i tre år. Herfra brøt han opp og vandret videre til Egypt. Her havnet han midt oppe i 300-tallets store ørkenvekkelse, og ble preget for resten av livet. Han besøker en rekke klostre, og møter mange åndelige veiledere.

Han blir i ørkenen i 15 år. Da bryter han opp og griper vandringstaven og legger ut på den lange vandringen til Konstantinopel. Her blir han diakon. På denne tiden er Johannes Chrysostomos patriark i metropolen. Men når patriarken blir drevet i eksil blir Johannes Cassian sendt til Rom. Han er utsending for patriarken for å orientere paven om det som skjer.

Deretter går ferden til Gallia hvor han grunnlegger et kloster. Vi skriver år 415 og klosteret får navnet Saint Victor de Marseilles. Her er det plass for både nonner og munker.

Til kommuniteten som har tilhold i dette klosteret skriver så Cassian en regel. Hundre år senere skulle den inspirere Benedikt av Nursia til å skrive sin nå så berømte klosterregel.

Mens han levde i Betlehem og senere i Egypt loddet Cassian djupt. Han ville finne ut mer om det rene hjertet. Hans erfaringer finnes nedtegnet i tre bøker som alle er utgitt på svensk:

Bind I: Det rena hjärtat: Om själens djervhet i kampen för hjartats renhet.
Bind 2: Det vidgade hjärtet: om själens fortsatte väg mot glödande bön och ren kärlek
Bind 3: Hjärtats ro: om själens långa men hoppfulla väg till vila.

Bøkene er utgitt av Artos forlag.

Han dør år 435.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar