Totalt antall sidevisninger

mandag 2. mai 2016

Athanasios kjempet for den overleverte troen

Hl.Athanasios av Aleksandria (297-373), hvis minnedag det er i dag, er først og fremst kjent for to ting: kampen for den overleverte troen fra apostlene og for sin biografi om hl.Antonios, som utkom i år 356.

På 320 tallet ble kirken nemlig truet av en splittelse. Det handlet om synet på Kristi natur - var Sønnen av samme vesen som Faderen eller bare lik Faderen? Spørsmålet er av avgjørende betydning for vår frelse. Athanasios kjempet for den overleverte troen på inkarnasjonens mysterium: Gud var blitt menneske i Kristus, og Sønnen var av samme vesen som Faderen.

Hl.Athanasios bekjempet den såkalte arianismen, men kampen var hard og den kostet ham mye. I stridens hete ble han forvist fra Aleksandria. Han søkte tilflukt blant bønnens menn i ørkenen.

I løpet av sine 45 år som biskop ble han forvist fra Aleksandria hele fem ganger. Hver gang vendte han tilbake, sterk i troen og fast bestemt på å befeste troen på Kristi guddom helt til vranglæren var utryddet.

Athanasios ble en av den tidlige kirkens mest kraftfulle åndelige ledere, en lysende taler og teolog.

Biografien han skrev om den monastiske bevegelsens far, Antonios den store, ble raskt oversatt til en rekke språk og kom til å bli en åndelig klassiker.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar