Totalt antall sidevisninger

torsdag 5. mai 2016

Herrens himmelfart

Tropar i 4. tone:
Du fór opp i herlighet, Kristus, vår Gud, og disiplene gledet Du med løftet om Den Hellige Ånd, og med velsignelsen styrket Du dem i troen på at Du er Guds Sønn og verdens Frelser.

Kondak i 6 tone:
Da Du hadde oppfylt alt som var beredt for oss, og hadde forenet det jordiske med det himmelske, fór Du opp i herlighet, Kristus, vår Gud, uten å forlate oss, for Du forblir uavlatelig med oss, og dem som elsker Deg, lover Du: Jeg er med dere og ingen kan skade dere.

Megalynar
Klapp i hendene, alle folk, syng ut for Gud med fryderop - Vi høylover Deg, livgivende Kristus, og vi ærer Din legemlige og guddommelige oppstigning til himmelen.

Fra Ortodoks bønnebok, Solum forlag 2002, side 141. Ordforklaring: Tropar eller Troparion er en kort sunget tekst som gjengir grunntanken i en høytid eller en beskrivelse av en hellig persons gjerninger. Kondak eller Kondakion er en kort sunget tekst som beskriver tema for dagens feiring. Megalyner er er en særdeles høytidelig og festlig sunget tekst som lovpriser dagens feirede person og hendelse.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar