Totalt antall sidevisninger

tirsdag 7. februar 2012

En lærer i mystikk og tro

I dag minnes vi en av det 20 århundres mest anerkjente og innflytelsesrike ortodokse teologer, Vladimir Lossky (bildet). Her i Norge er han kanskje mest kjent for sin banebrytende bok: Østkirkens mystiske teologi. Han hører med til intelligensiaen blant eksilrusserne etter revolusjonen. Lossky er kanskje mest kjent for sin vektlegging av 'theosis', som hovedprinsippet i ortodoks teologi. Forenklet handler dette om Guds nådes forvandlende effekt i et menneskes liv.

Vladimir Nikolaievitsj Lossky, som var hans fulle navn, var født i 1903 i Gottingen i Tyskland. Hans far, Nikolaj Lossky, var professor i filosofi i St. Petersburg. Lossky levde sammen med sin familie i Petrograd, som St.Petersburg het fra 1914-1924 da byen fikk navnet Leningrad. Hans far og resten av familien ble sendt i eksil i 1922. Selv studerte han ved kunst-akademiet ved Universitetet i Petrograd, og fortsatte sine studier i Praha og ble så uteksaminert ved Sorbonne i Paris med spesialfelt i Middelaldersk filosofi. Etter et opphold i Praha, flyttet han til Paris hvor han forble til sin død i 1958. Her arbeidet han som den første dekanus ved St.Dionysus Institute hvor han underviste i dogmatisk teologi.

For professor Lossky var kristen mystikk og dogmatisk teologi en og samme ting. I følge Lossky er mystikken Ortodoks dogma par excellence. Det kristne livet med bønn og tilbedelse er selve fundamentet for dogmatisk teologi, og Kirkens dogmer hjelper den kristne i helliggjørelsen. Uten dogmene vil fremtidens generasjoner miste sin spesifike ortodoksi - i betydningen rette tanker - og sin ortopraksis - sin pratiske anvendelsen av den rette læren.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar