Totalt antall sidevisninger

onsdag 20. juni 2012

Båret av Jesusbønnen

I dag feirer vi minnet om en av de mest betydningsfulle lekmannsteologene i den bysantinske kristenheten - Nicholas Cabasilas (ca 1322-1397). Han er forfatter til de viktige teologiske verkene: Den Hellige Liturgien og Kristi liv. Dette er imponerende åndelige veiledningsbøker, praktisk tilrettelagt for et kristenliv levd ut i hverdagene.

Han ble født i Tessaloniki og vokste opp i en middelklassefamilie. Ganske så ung kom han i kontakt med Gregorios Palamas, munk fra Athos som senere ble erkebiskop av Tessaloniki, og en fremtredende teolog for den såkalte hesykhastiske tradisjonen, hvor Jesusbønnen står i sentrum. Nicholas Cabasilas ble disippel av Gregorios Palamas, og lærte å be Jesusbønnen av ham. Dette skjedde samtidig som Cabasilas fikk en høy juridisk og litterær utdannelse ved akademiet i Konstantinopel.

Tiden Nicholas Cabasilas levde i var preget av store politiske og kirkelige  spenninger, og selv kom han til å spille en nøkkelrolle som forsoner mellom de stridende partene. Dette gjaldt ikke minst de spenningene som knyttet seg til hesykhasmen, bønnebevegelsen som oppstod på Athos.

Når Kallistos I ble valgt til patriark av Konstantinopel valgte Cabasilas å trekke seg tilbake fra offentligheten. Det var i perioden han skrev de to omtale teologiske verkene. Her fremholder han at den troende helliggjøres gjennom sakramentene og bønnen. De siste årene av sitt liv levde han i stor stillhet.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar