Totalt antall sidevisninger

fredag 1. juni 2012

Justin - troens forsvarer og martyr

I dag er det en av de tidlige kristne martyrene vi feirer, nemlig Justin Martyr (100-165). Han var født av greske foreldre og vokste opp i Flavia Neapolis, som er det samme som det gamle Sikem i Samaria.

Han var en rastløs sannhetssøker, og søkte svar på livets mange gåter hos samtidens mange filosofiske røster. Justin gikk fra den ene retningen til den andre, ikke ulikt vår tids sannhetssøkere. Men det var møtet med en mann, på en strand ved Middelhavet som skulle snu opp ned på hans liv. Det beskrives som et kort møte, men denne mannens ord skulle åpne opp evangeliet for Justin. Han skriver selv:

'Umiddelbart flammet en gnist opp inne  i meg og jeg ble grepet av en kjærlighet til profetene og de menn som var Kristi venner'.

Den stadige søken etter sannheten drev Justin i Kristi armer! Og det skulle bli apologetikken - troens forsvar - som skulle bli Justins livskall. Justin, som skulle få tilnavnet martyr, var den første i en lang rekke av åndelige lærere på 100-tallet som gir sannheten høyeste prioritet når det gjelder å forsvare den kristne troen fra de som angrep den. Hans bok 'Apologi' er en bok hvor han forsvarer den kristne tro i møte med en jøde ved navn Tryfon.

Etter å ha vært omreisende predikant en tid reiser Justin til Rom. Det er mens Antonius Pius er keiser. Han grunnlegger sin egen skole i filosofi på kristen grunn. Og han skriver en rekke bøker. Justin preker både med sine ord og med sitt liv overfor Roms maktelite, ja han utfordrer selveste keiseren til å la seg lede av rettferdighet og sannhet når han skal bedømme de kristne. Justin er ingen uredd mann.

Slikt blir det bråk av! Sammen med seks andre kristne, sine mest trofaste disipler, blir han arrestert og senere halshugget år 165.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar