Totalt antall sidevisninger

fredag 6. juli 2012

Jan Hus - reformasjonens forløper

Om to år vil det på denne dagen være ganske nøyaktig 600 år siden Jan Hus ble dømt til døden av Den romersk-katolske kirke og brent på bålet. Når han ble ført til bålet kunne man høre ham si: 'For det evangelium hvis sannhet jeg har forkynt, undervist og skrevet om, dør jeg i dag med glede'.

Jan Hus, som ble født i byen Husenic i det sørvestlige Böhmen - nåværende Tsjekkia - i 1371, ble en av forløperne til de reformbevegelser som skulle lede til den protestantiske reformasjonen et århundre senere. I år 1400 ble han presteviet. Det skjedde i en tid med et stort forfall og frafall i kristenheten. Og det gjaldt særlig blant presteskapet.

Jan Hus ba om vekkelse, og han studerte og gransket Guds ord. Han rettet skarp kritikk mot kirkens korrupte ledelse, og engasjerte seg samtidig i forkynnelse og åndelig veiledning for at de troende skulle fordjupe sin kjærlighet til Herren Jesus. Det - mente Hus - skulle skje gjennom en personlig lesning av Bibelen.

Og mens Hus preket sendte pavekirken ut spioner som overvar gudstjenestene for å kunne ha noe å anklage Hus for. Hus på sin side var ikke redd. Hans alvorligste kritikk av kirkens ledelse var at den skjulte hvem Jesus egentlig var: ydmyk, lidende, fattig, barmhjertig. Det var dette sanne bildet fra evangeliene Hus ville at kirken skulle bære frem. Han bar på den samme lengselen som en annen forløper til Reformasjonen, John Wycliffe. Det skjedde 30 år før Jan Hus stod frem. John Wycliffe ble Jan Hus' mentor.

Motstanden var der fra dag en, og den økte i styrke. I november 1414 blir Hus arrestert og kastet i fengsel, der han blir alvorlig syk. Han blir utsatt for harde forhør, men avstår å tilbakekalle det han har lært. Fra fengselet skriver han gripende brev til venner og til sin menighet ved Betlehemskapellet. Etter voldsomme protester mot fengslingen av Hus, må daværende keiser Sigismund gripe inn, og Hus får forsvare seg ved konsilet i keiserens nærvær. Hus vil på sin side ikke tilbakekalle noe. Dermed blir han erklært for kjetter, bannlyst og overgitt 'til den verdslige arm', det vil si keiseren.

Jan Hus brennes på bålet ved bredden av Rhinen 6.juli 1415, fast bestemt om at sannheten vil seire til slutt.

Martin Luther utgav skriftene til Jan Hus i 1536.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar