Totalt antall sidevisninger

torsdag 5. juli 2012

Athanasios Athoniten - munken som introduserte det kenobitiske klosterlivet på Athos

Athanasios Athoniten (930-1001) kom til den Athos for å søke stillhet, og endte opp med å introdusere det såkalte kenobitiske klosterlivet på den hellige munkeøya. Athanasios skulle komme til å skape en regel for kommunitetsliv, inspirert av den regel som ble skrevet av Theodoros Studiten. Tidligere hadde klosterlivet på Athos vært dominert av eremiter som levde hver for seg i sine celler. Men med Athanasios skulle det bli et alternativ til dette: et fellesskapsliv hvor munker levde felles monastisk liv, og som en følge av dette kom en rekke ulike klostre til å bli bygget på Athos.

Han het opprinnelig Abraham, den foreldreløse gutten som skulle bli Hl.Athanasios Athoniten. Født i Trebisonda i nåværende Tyrkia. Tidlig ble han sendt til Konstantinopel, hvor han får sin utdannelse og hvor han får sitt arbeide som lærer ved det keiserlige hoff.

Athanasios var en mann med stor medlidenhet med de marginaliserte og fattige. Han opphørte aldri med å tjene de syke, selv om han hadde mye å gjøre som leder for et stort kloster. Han viste også stor tålmodighet overfor dem han var åndelig veileder for. Det gjorde også at han ble et stort forbilde for mange.

Det er to personer som mer enn noen andre fikk bygge og se at det monastiske livet fikk spirekraft og vokste på Athos. Den ene er Peter Athoniten, og den andre er Athanasios. Dette har gjort dem så høyt verdsatt og elsket blant munker.

I 1001 dør Athanasios i forbindelse med en ulykke. En kuppel i en av klosterkirkene på Athos løsner, faller ned og tar livet av hellige Athanasios.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar