Totalt antall sidevisninger

søndag 17. juli 2016

Andrej Rublev og Treenighetsikonet

I Kristi himmelfartskapellet er vi veldig heldige som har en kopi av Andrej Rublevs berømte og blendende vakre Treenighetsikon. Det er malt av ikonmaleren Sven Aasmundtveit. Det er et ikon som inviterer oss til å tre inn i Guds nærværets mysterium, som inviterer oss til det hellige måltidet. Dette ikonet ble ved et kirkemøte i 1551 omtalt om 'modell for alle ortodokse ikoner'.

På denne dagen feirer våre venner i Den ortodokse kirken mannen bak dette mesterverket, Andrej Rublev (ca 1360-1430), og vi deler deres glede over denne begavede kunstneren. Han var elev av ikonografen og munken Theofanes Grekeren, og det var denne Theofanes som innviet den unge Andrej i ikontradisjonen. En tradisjon som først og fremst handler om bønn. Bare den som ber, kan male ikoner.

Sammen med Theofanes Grekeren laget Rublev ikoner, og veggmalerier i den vakre Bebudelseskirken i Kreml. En eller annen gang mellom 1385 og 1405 vigsles han til munk. Til å begynne med bor han i Den barmhjertige Frelserens kloster i Moskva som ledes av abbed Nikon. Denne Nikon hadde vært disippel av den kjente Sergeij av Radonesh.

Men det var i det berømte Treenighetsklosteret i Moskva, at Andreij Rublev, levde mesteparten av sitt liv og det er her i dette klosteret at hans mesterverk, blir til. Muligens omkring år 1425.

Andreij Rublevs ikon om Treenigheten er et mesterstykke. Treenigheten fremstår slik den presenteres i Trosbekjennelsen fra Nikea/Konstantinopel. Den første engelen er Gud Fader, den midterste engelen er Guds Sønn, den tredje engelen er Den Hellige Ånd. Alle tre englene velsigner kalken. I kalken ligger kalven som Abraham slaktet for å gi sine gjester noe å spise. Den symboliserer Frelserens død på korset, og det måltid som eukaristien eller nattverden representerer.

Legg merke til at alle tre englene har stav i sine hender, et symbol på deres guddommelige makt. 
Den første engelen, den til venstre, er kledd i en blå underkjortel som symboliserer guddommelige og evige natur, og den lyse purpurfargede ytterkledningen understreker den kongelige verdigheten hos denne engelen. Bak og over hans hode står et hus som er Abrahams oppholdssted. Foran dette huset finnes det et offeralter. Dette bilde av oppholdsstedet eller huset til Abraham symboliserer Guds mesterplan for skapelsen. Denne engelen - Faderen - viser at Han er Hodet over skapelsen. Den samme faderlige autoriteten ser vi av hele hans fremtreden. Hans hode er ikke bøyd og han ser ikke bort på de to andre englene. Hele uttrykket hos denne engelen - uttrykket i hans ansikt, plasseringen av hendene, måten han sitter på - alt taler om en faderlig verdighet.

De to andre englene har sine ansikter vendt mot denne engelen med stor oppmerksomhet, som om de samtaler med ham om verdens frelse.

Andreij Rublev dør i 1430.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar