Totalt antall sidevisninger

søndag 24. juli 2016

Om å bevare freden og vente på belønningen

Jeg har en venn i norsk-amerikaneren, fader Tryphon, som er abbed for All Merciful Saviour Monastery, Vashon Island (bildet), nær Seattle. Klosteret ligger djupt inne i skogen, og du kan skimte, ja, ganske riktig en norsk stavkirke. Nylig skrev han en artikkel som ble til stor velsignelse for meg. Så stor, at jeg valgte å oversette den til norsk, for å dele den med deg:

"Den store åndelige veilederen, Antonios av Optina klosteret, talte til sine åndelige barn og sa: 'Uthold alt, og dere vil oppleve fred og bringe fred til andre. Men hvis du klager angående detaljer, vil du miste freden og med det dens frelse."

Som en som lever et monastisk liv, så vet jeg at disse ordene er sanne. Klostrenes historie er fulle av eksempler på munker, ja, til og med abbeder, som har måttet utstå ydmykelser fra sine overordnede, biskoper, ja, til og med med-munker, men de har likevel holdt ut fordi de så frem til den største belønningen. De visste at deres fokus måtte være å forbli i Kristus. De visste at himmlenes rike er det endelige målet, og at det ikke må settes til side, for å oppnå noe som ikke har evig verdi.

Hvis noen av oss søker anerkjennelse, utmerkelser, eller rosen og favøren til andre i dette liv, står vi overfor den virkelige muligheten at vi kan miste alt i det liv som kommer. Med glede må vi motta, som en gav fra Gud, irettesettelse, ryktespredning, forfølgelse fra andre, idet vi vet at Gud tillater dette for vår frelses skyld.

Den falne delen av vår natur ønsker alt nå, men Herren som vet hva som er frelsende for oss, gjør alt det vi trenger i dette livet, slik at vi er forberedt for den belønningen som varer evig. Hvis vi tenker på den kjærligheten Gud har til oss, så vil vi motta alt som bringer oss sorg eller skuffelse i livet, med glede, vel vitende om at det er en gave fra Gud. Vil vi ikke ha den evige belønningen, snarere enn det som er forgjengelig her i tiden?

Med Kristi kjærlighet,
abbed Tryphon

Norsk oversettelse (C) Bjørn Olav Hansen

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar