Totalt antall sidevisninger

søndag 15. april 2012

Den unge martyren Crescens av Myra

Blant den store skaren av martyrer i den tidlige kirkens historie finner vi Crescens av Myra. Vi skriver 200-tallet.

Crescens kom fra en velkjent familie i provinsen Lykia i Lille-Asia. Den unge mannen kom tidlig til tro på den oppstandne Kristus, og en dag som stor mengde mennesker i hjembyen var på vei for å tilbe ved det hedenske templet, stanset han dem og preket for dem om Kristus og ba dem innstendig om å vende om.

Hendelsen ble kjent for byens romerske prefekt. Crescens ble innkalt til forhør, og ble spurt om sin bakgrunn. Crescens fortalte at han var en kristen. Ikke noe mer. Crescens ville beskytte sine foreldre. Men det Crescens ikke visste var at den romerske prefekten kjente hans far, og han ville dermed forsøke å redde den unge mannen. Derfor foreslo han for Crescens at han skulle gi et offer på kultplassen, og så kunne han fortsette med å være en kristen.

Da svarer Crescens:

'Det er utenkelig for kroppen ikke å svare i samsvar med sjelen, ettersom det er sjelen som styrer og veileder kroppen'.

Dermed beseglet den unge kristne mannen sin skjebne. Han ble slått og mishandlet, satt på jernlenker og deretter brent på bålet.

Vår kunnskap om Crescens kommer fra en preken av Andreas av Kreta som forteller i den forteller om den unge martyren. Det skjer på festdagen for Hl. Nikolaus, også han fra byen Myra.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar