Totalt antall sidevisninger

lørdag 14. april 2012

Maria av Egypt - eller Maria synderinnen - fant nåde hos Gud

Denne lørdagen minnes vi Maria av Egypt, eller Synderinnen, som hun også ble kalt. Tilnavnet hadde hun fått på grunn av det utsvevende livet hun levde før hun fikk et møte med Den oppstandne.

I 47 år etter dette levde hun et asketisk liv i ørkenen i bønn en gang på 300-tallet. Når Zosima, som var prior for et kloster, en gang seilte på Jordan elva for å besøke en munk som var kommet opp i høy alder, så han plutselig en skikkelse som vandret i ørkenen svartbrent av solen. Han fikk stanset båten, ropt henne inn til bredden, og snakket med henne. Det var Maria. Til fader Zosima fortalte hun om sitt liv, og historien om hennes liv er svært gripende:

'Jeg er født i Egypt. 12 år gammel kom jeg til Aleksandria. Der levde jeg i 17 år et utsvevende liv. Jeg nektet ingen min kropp. Når menneskene i traktene der jeg bodde begynte å dra opp til Jerusalem for å tilbe det hellige korset, ba jeg noen sjømenn om å ta meg med.

Vi ankom Jerusalem, og sammen med de andre pilegrimene skulle jeg gå inn gjennom kirkeporten for å tilbe det hellige korset. Da var det som om en usynlig kraft holdt meg tilbake. Jeg kunne ikke gå inn. Gang på gang forsøkte jeg å gå over dørterskelen, men kom ikke lenger inn enn som så. Når jeg ransaket mitt hjerte begynte jeg å gråte bittert, rammet som jeg var av min synd. Da så jeg et ikon av Gudfødersken Maria. Jeg vendte meg mot henne og ba om hjelp til å tre inn i kirken. Samtidig lovte jeg å frasi meg verden og fra denne stund leve i avholdenhet.

Etter bønnen forsøkte jeg på nytt å gå inn i kirken, og nå kunne jeg gjøre dette uten problemer. I djup takknemlighet tilba jeg innfor det hellige korset. Da hørte jeg en røst som sa: 'Gå over Jordan, så skal du bli frelst'. Så gikk jeg over Jordan og kom til denne ørken. Her har jeg levd i 47 år uten å treffe et eneste menneske. 17 av mine år levde jeg etter kjødets begjær, men men Guds hjelp har jeg beseiret det. Dette er min historie. Be for meg'.

Når Zosima hadde hørt hennes vitnesbyrd falt han ned og lovpriste Gud for hvordan Herren hadde virket i sin tjenerinne. Maria ba ham komme tilbake til Jordan neste gang han skulle feire eukaristien, slik at hun kunne få del i den. Det gjorde han, og Maria ba om at han måtte komme tilbake neste år slik at hun også da kunne få del i eukaristien.

Når fader Zosima vendte tilbake neste år, fant han Maria død på denne plassen. Han begravde henne der i ørkenen, og dro tilbake til det kloster han var prior for, og lovpriste Gud.

I den ortodokse kirke feirer man minnet om Maria av Egypt, den femte søndagen i fasten, mens Den koptiske kirken feirer henne den 14. april, slik også kommuniteten i Bjärka Säby, som jeg tilhører, gjør.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar