Totalt antall sidevisninger

søndag 8. april 2012

Hl. Aphrahat - en mann som elsket Skriften

På 1.påskedag - en dag som for våre syriske venner er en svær prøvelsens dag - er det godt å kunne minnes en av den syriske kirkens store åndelige veiledere, Hl. Aphrahat (2790-345). Han er gjengitt her på ikonet til høyre. Fra den syriske kirkens tradisjon kommer det nemlig en rik åndelig skatt, som foreksempel som her representert ved Hl. Efraim og Hl. Isak - og altså Aphrahat. De to førstnevnte mer kjent enn den sistnevnte.

Hl. Aphrahat fikk tilnavnet 'hakkima pharsaya' eller 'den vise perseren'. Denne Aphrahat ble født under siste delen av 200-tallet, og mest sannsynlig i Ninive, byen som omtales i Jona-boken, og som tilsvarer våre dagers Mosul i Irak. Han må tidlig ha blitt påvirket av jøder, for hans måte å legge ut Bibelen på viser at han har vært påvirket av en jødisk tolkningstradisjon.

Hl. Aphrahat tilhørte en bevegelse i den syriske kirken som kalte seg selv for 'nay qyama', som best kan oversettes: 'Paktens sønner'. Denne gruppen er et eksempel på et tidlig klosterlignende fellesskap før den monastiske bevegelsen hadde fått slå ordentlige røtter. I denne sammenhengen sto bibelundervisning og bønn i sentrum, og fellesskapet utgjorde en en vital åndelig gruppe innad i kirken. Men til forskjell fra andre lignende grupper trakk denne kommuniteten ikke seg bort fra det hverdagslige liv, men levde midt i samfunnet.

Hl. Apgrahat ble også prior for klostret Mar Mattai, og ble senere biskop. Han uttrykte selv at hans største ønske var å være en som levde etter Skriften. Hans forfatterskap gir oss et innsyn i den djupe åndelige visdommen som fantes i den tidlige syriske kirken.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar