Totalt antall sidevisninger

lørdag 28. april 2012

Origenes - den bedende bibelleseren

Han er bare 17 år gammel, Origenes (185-254), da han er vitne til at hans far, Leonides, lider martyrdøden. Hans foreldre var  kristne, og det å se sin far dø på grunn av troen på Jesus, satte djupe og avgjørende spor i den unge guttens liv. Han ville selv følge Jesus i en hel og full overgivelse på liv og død. Ja, så bokstavelig at han ønsker å følge sin far i døden. Historien vet å fortelle at hans mor måtte gjemme hans klær, så han ikke kom seg hjemmefra. Det reddet hans liv.

Origenes ble født i Aleksandria i Egypt. I år 202 bryter en blodig forfølgelse ut mot Kirken under keiser Septimus Servus (193-211) Origenes var på denne tiden elev av den hellige Klemens av Aleksandria, og i forbindelse med forfølgelsen drives Klemens ut av Aleksandria. Det er i denne sammenhengen at faren fengsles og senere dør som martyr. Origenes skriver et brev til faren mens han sitter fengslet, og oppmuntrer ham til å holde ut og være tro mot Kristus.

Myndighetene inndro farens formue etter dennes død, og dermed må Origenes klare seg selv. I tillegg må han forsørge sin mor og sine seks yngre brødre. Det gjør han blant annet ved å undervise i gramatikk, selge manuskripter og ved økonomisk hjelp fra en rik kvinne som beundret han taleter. På eget initiativ overtok Origenes ledelsen av den kateketiske skolen i Alexandria etter Klemens, og i 203 ble han stadfestet i dette embetet av patriark Demetrius. Origenes ledet den kateketiske skolen i 28 år og underviste både kristne og hedninger.

Vi kan ikke nevne Origenes uten å nevne hans bedende lesning av Bibelen!

I en tid før den monastiske bevegelsen hadde sett dagens lys så levde Origenes et liv lik munkene senere skulle gjøre: adskilt og bedende leste han sin Bibel. Så hører da også hans prekener og tolkninger av Den Hellige Skrift til de mest originale og djuptpløyende i Den tidlige kirken og har gjort ham til en av alle tiders fremste bibelutleggere. Vi kan føre sporene til Lectio Divina-tradisjonen - den bedende lesningen av Skriften, hvor vår søken etter Ordets djupere innhold er en drivkraft, tilbake til ham. Så dro han da også andre til å lese Bibelen på samme måte.

Ryktet om ham fikk flere biskoper til å invitere Origenes til deres forsamlinger for å undervise. Origenes gjorde flere lange prekenreiser. Han besøkte blant annet Rom og Antiokia. Det var her han gav privatundervisning til keiserens mor i kristen tro.

Men ikke alle likte hans reisevirksomhet. En av dem som reagerte var hans egen biskop. Han forbød ham å preke, og omgjorde også den prestevigselen som Origenes hadde fått i Israel. Men i stedet for å sette seg opp mot biskopen av Aleksandria, og gjøre opprør, fulgte han den bibelske veien ved å underordne seg den myndighet som var satt over ham. Origenes aksepterte biskopens avgjørelse og trakk seg tilbake mens han ventet på at hans presteordinasjon skulle godkjennes på nytt.

Etter en tid fikk han lov til å gjenoppta sin virksomhet. Den siste delen av sitt liv bosatte han seg i Cæsarea der han bygde opp en teologisk skole som ble et viktig utdannelsesmiljø for mange av de kommende lederne innen Kirken.

I forbindelse med en forfølgelse som brøt ut under keiser Decius på 250-tallet ble Origenes og en god del andre kristne ledere fengslet og torturert. Origenes overlevde, men døde senere av skadene han hadde pådratt seg under torturen.

Det stod strid om flere av Origenes skrifter i Den tidlige kirken. Likevel kom Origenes til å bli ørkenvekkelsens fremste teolog og inspirasjonskilde for de mange som fulgte Jesus på denne radikale veien.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar