Totalt antall sidevisninger

torsdag 5. januar 2012

Amma Synkletika - en mor i ørkenen

De siste årene har interessen for ørkenfedrene vært økende, og det har vært skrevet mye om dem. Mindre oppmerksomhet har det vært rundt ørkenmødrene. Det er derfor jeg med stor glede kan presentere Amma Synkletika, hvis minnedag det er i dag.

Under ørkenvekkelsen på 300-tallet var det flere kvinner som ønsket å virkeliggjøre et liv i en radikal etterfølgelse av Jesus. De sluttet seg sammen i små kommuniteter. En av de mest kjente er Synkletika, som til og med fikk sitt liv nedtegnet i en biografi av Athanasios.

Hun var født i Aleksandria. Familien hadde gresk bakgrunn. Etter at foreldrene var døde, bestemte Synkletika seg for å leve et liv i forsakelse, tro, avskilthet og bønn. Hun hadde en søster som var blind, og sammen dro de ut i ørkenen. Her levde hun og søsteren i bønn. Etter noen år her i ørkenens stillhet, begynte folk å snakke om disse to fromme kvinnene. Mange kvinner som bar på samme lengsel etter å leve i Guds nærhet begynte derfor å søke Synklektika, for å få hennes råd og åndelige veiledning.

Dette var slett ikke noe Synkletika likte. Hun avvise de første som kom, men etter hvert overvant hun sine betenkeligheter og sammen med noen av de kvinnene som henvendte seg til henne ble de første spirene til en klosterkommunitet dannet.

Ved å følge Jesu ydmyke og milde eksempel, ledet hun mange av sine disipler til å erfare den djupe gleden som venter dem når kjærligheten modnes til at man frivillig kan tømme seg for alt sitt eget.

Hun døde 80 år gammel, rundt 350 e.Kr, svekket av sykdom.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar