Totalt antall sidevisninger

torsdag 5. januar 2012

I kveld forberedes Theofania

I dag forberedes en av de største festdagene i Østkirken, Theofania, eller Gudsåpenbarelse. I Vest har 6. januar blitt kalt Epifania, og mens man i Østkirken har feiret Jesu dåp har man i Vestkirken feiret De vise menns hyllest av Jesubarnet. I den ortodokse tradisjonen hører trettendedagen til den strengeste fasten.

Festdagen 6. januar innledes i kveld ved at vannet velsignes. Det skjer ofte i en sjø - og på våre breddegrader - ved at det hugges hull i isen. Så senker presten et kors ned i vannet, slik som Jesus ble senket ned i Jordans flod. Deretter bestenker presten de som er kommet for å se på med velsignede vannet. Dette skjer samtidig med at det leses fra Det gamle testamente om vannunder, om Guds Ånd som 'svevet over vannene' (1.Mos 1,2) til Jesaja 12,3: 'Dere skal øse vann med glede av frelsens kilder'.

I forbindelse med liturgien som brukes denne dagen heter det i 6. Irmos (en sunget parafrase over en av de bibelske odene): 'Ordets røst og lysets stake, solens morgenrøde og forløperen roper i ørkenen: Omvend dere, alle folk, og rens dere i tide, for Kristus kommer snart for å befri verden fra forbannelsen'. (Ortodoks bønnebok. Solum forlag, side 163)

I morgen vil du finne en artikkel om Kristi åpenbaringsdag eller Hellig Tre Kongers Dag her på bloggen.

Her finner du interessante linker om Theofania:

http://www.johnsanidopoulos.com/2011/01/orthodox-theophany-epiphany-resource.html

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar