Totalt antall sidevisninger

fredag 6. januar 2012

Helligetrekongers dag

I dag er det Helligetrekongers dag, og i en av antifonene ved Laudes heter det:

'Folkenes slekter skal tilbe, Halleluja, for Ditt åsyn, Herre, Halleluja!'

Og det er dette som skjer når vismennene fra Østerland finner barnet i krybben:

'De gikk inn i huset, og fikk se barnet med Maria, dets mor, og de falt ned og tilba det. Så åpnet de skrinene sine og bar fram barnet: gull, røkelse og myrra'. (Matt 2,11)

Allerede når de trer frem for kong Herodes, sier de:

'For vi så hans stjerne i Østen, og er kommet for å tilbe ham." (v.2)

Vismennene - Bibelen sier ikke hvor mange de var, tradisjonen sier tre - representerer profetisk den dag da alle skal tilbe Kristus Allherskeren! Vi leser om dette i Åpenbaringsboken:

'Deretter så jeg - og se: En stor skare som ingen kunne telle, av alle folkeslag og stammer og folk og tungemål. De sto for tronen og for Lammet, kledd i lange, hvite kapper, og med palmegreiner i sine hender. Og de ropte med høy røst og sa: Frelsen, tilhører vår Gud, han som sitter på tronen, og Lammet. Alle englene sto omkring tronen og om de eldste og om de fire livsvesener, og de falt ned for tronen på sitt ansikt og tilba Gud, og sa: Velsignelsen og herligheten og visdommen og takken og æren og makten og styrken tilhører vår Gud i all evighet. Amen'. (Åp 7,9-12)

Det er det samme som skjer her. Folkeslagene skal komme og tilbe Kongen!

I en gammel salme heter det:

De vise menn med stjerneskinn
Går bøyede i hytten inn
Og priser nu med gavers prakt
Den helt som tvinger dødens makt.

Dog du, barnlill, av intet vet
Men hviler stum i barnlig fred
For Deg er hele livets lyst
Livskilden i din moders bryst

Den herlighet du bar hos Gud
Er av ditt minne slettet ut
Og intet smertens forbund når
Ditt sind av det som forestår.

O barn av Gud, som uten frykt
Blant mørkets redsler ånder trygt
All evigheten strømmer inn
Som blide bølger i ditt sinn.

Skjenk oss med Helligåndens fred
Du som av nåde kom herned
Nu troner ved Guds høyre hånd
Pris skje Gud Fader, Sønn og Ånd.
Amen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar