Totalt antall sidevisninger

fredag 24. november 2017

Mena - amen!

Brorskap er et av de vakreste ordene som finnes i språket vårt. I det er søstrene også regnet med. Brorskaps-ikonet er blitt selve symbolet for den økumeniske kommuniteten i Taize, en kommunitet som etterstreber enheten - og brorskapet - kristne i mellom.

Det viser Kristus som holder rundt den koptiske martyren Mena (285-309). Mena eller Mina - begge navnene brukes - var i sin samtid kjent for de mange miraklene som fant sted når Mena ba for de syke. Mena på koptisk betyr 'amen'.

Mena og Kristus hører sammen, forbundet med hverandre i liv og død.

Mena fulgte sin far inn i hæren, hvor faren hadde en ledende posisjon. Da er han bare 15 år gammel. Det var et smertelig når faren døde året før. Men det ble ingen militær karriere for Mena. Han holdt bare ut i tre år. Det var noe annet som dro. Mena bar på en djup lengsel etter Kristus. Hans lengsel var i ett og alt å bli Kristi etterfølger - også i Hans død.

Slik skulle det også gå. Etter å ha avlagt et frimodig vitnesbyrd offentlig pådro han seg myndighetenes raseri og Mena endte sitt liv som martyr i år 309. For mange andre som har endt sine liv som martyrer har Mena vært et lysende eksempel.

Ordene til apostelen Paulus i 2.Kor 1,20 passer så godt til Mena's liv:

"For så mange som Guds løfter er, i Ham er de ja, og i Ham er de amen, Gud til ære ved oss."

onsdag 15. november 2017

Stillhet

Den hellige Nilos sa: 'Fiendens piler kan ikke nå de som elsker stillheten. Men de som vandrer omkring i folkevrimmelen vil ofte bli såret av dem."

Maltrona sa: 'Mange solitære som lever i ødemarken har gått tapt fordi de har levd som mennesker i verden. Det er bedre å leve i menneskemengden og lengte etter å leve det solitære livet, enn å leve i avsondretheten og lengte etter fellesskap."

Norsk oversettelse (C) Bjørn Olav Hansen.

tirsdag 14. november 2017

Sannheten

"Diskuter ikke sannheten med noen som ikke kjenner sannheten; men når det gjelder den personen som er ivrig etter å kjenne sannheten, hold da ikke ordene dine tilbake."

- Isak Syreren, 600-tallet.

mandag 13. november 2017

Se på Kristus!

"Du blir ikke hellig ved å bekjempe det onde. La det onde være. Se på Kristus og det vil frelse deg. Det som gjør en personlig hellig er kjærlighet."

- Hl.Porphyrios (bildet) 1906-1991, munk på Athos.
Norsk oversettelse (C) Bjørn Olav Hansen