Totalt antall sidevisninger

lørdag 30. mars 2019

Gud ser deg

'Mine barn, tenk på det faktum at Gud ser deg, selv om du ikke ser Ham. Ha ditt sinn festet på denne tanken, og du vil alltid vandre for Guds øyne.'

- Hl.Silouan av Athos (bildet), 1866-1938). Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen

søndag 24. mars 2019

Morgenbønn

"Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i sin rike miskunn har født oss på ny til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde."

- 2.Pet 1,3

fredag 22. mars 2019

Stillhetens nødvendighet

"Bare når vi har lært å virkelig være stille er vi i stand til å tale ord som det er behov for når det er behov for dem."

 - Richard J.Foster (bildet) kveker, lederen av Renovare. Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen

søndag 3. mars 2019

Om faste

'Ikke fortell meg at du har fastet for så så mange dager, at du ikke har spist det eller det, at du ikke har drukket vin, at du holdt ut; men vis meg at du i stedet for å bli sint er blitt mild, hvis du har gått fra å være grusom til å bli velvillig.

Hvis du er fylt av sinne, hvorfor undertrykke ditt kjød? Hvis hat og gjerrighet finnes i deg, hvilken nytte vil du  da ha av å drikke vann? Ikke fremvis en nyttesløs faste; for fasten i seg selv fører ikke til noen himmelsk oppstigning.'

- Hl Johannes Chrysostomos.
Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen