Totalt antall sidevisninger

mandag 22. april 2019

Åndens ild

"Hvis du er villig," sier en av ørkenfedrene, "så kan alle bli en brann."

"Han skal døpe dere med Den Hellige Ånd OG ILD." (Matt 3,11)

mandag 8. april 2019

Stillhetens betydning

"Stillhet er begynnelsen til enhver begynnelse".

- En munk fra Georgia

lørdag 6. april 2019

Hvile mens vi venter

Vi må lære oss til å hvile mens vi venter. Mange av oss  bekymrer oss når vi venter. Vent i tro og hvil og fred vil bli din frukt.

- James Goll. Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen

onsdag 3. april 2019

Salvelsen og sønderknuselsen

Mange ønsker Guds salvelse, men de ønsker ikke den sønderknuselse som produserer oljen.

"Offer for Gud er en sønderbrutt ånd. Et sønderbrutt og sønderknust hjerte vil du, Gud, ikke forakte." - Salme 51,19

Getsemane betyr 'oljepresse'.

I følge Wikipedia lages olivenolje på følgende måte: "All produksjon begynner med å knuse olivenfrukten, ved bruk av store møllesteiner, til en pasta av olivenkjøtt og kjerner. Pastaen ligger normalt under steinene i 30-40 minutter. Ved tradisjonell metode blir pastaen lagt på fiberplater, som lagres oppå hverandre, og deretter settes inn i en mekanisk presse. Trykk påføres deretter disse platene for å skille oljen fra resten av pastaen (fruktkjøttet).