Totalt antall sidevisninger

mandag 31. desember 2018

Lykke

"Hvorfor telle dagene, når selv en dag er nok for et menneske til å kjenne all lykke."

- Fjodor Dostojevskij i Brødrene Karamasov, 1880.

søndag 2. desember 2018

Bønn 1.søndag i advent

Far, i denne adventstiden, gi din kirke en ny følsomhet, en ny åpenhet, en ny mottagelighet for din sannhet, din Ånd, din forvanlende kraft - i en sanne og eneste Messias. Hør vår bønn, Herre. Amen.

- Howard Snyder, metodist

"Jeg vil sette en gjeter over dem, og han skal gjete dem, min tjener David, han skal gjete dem, han skal være deres gjeter. Jeg, HERREN, skal være deres Gud, og min tjener David skal være fyrste blant dem. Jeg, HERREN, har talt." Esek 34,23-24

fredag 16. november 2018

Profeten Daniels bønneliv

"La oss leve som profeten Daniel. Man fant ikke noe annet å anklage ham for, enn for hans bønner til Gud."

- Abba Poimen

"Så snart Daniel fikk vite at skrivet var satt opp, gikk han hjem. I takkammeret hadde han åpne vinduer som vendte mot Jerusalem. Tre ganger om dagen falt han på kne for sin Gud med bønn og lovprisning, for slik hadde han alltid gjort."

- Dan 6,11

torsdag 8. november 2018

Gud - så annerledes

"40 år har lært meg at Gud er i mye av det vi ikke liker."

- Bill Yount (bildet)

'Å dyp av rikdom og visdom og kunnskap hos Gud! Hvor uransakelige hans dommer er, hvor ufattelige hans veier!' (Rom 11,33)

mandag 8. oktober 2018

En illegal kirke

"Den tidlige kirken arbeidet i hemmelighet og illegalt, og triumferte. Vi må lære oss til å arbeide på samme måte."

- Pastor Richard Wurmbrand, grunnleggeren av Voice of the Martyrs, i boken Torturert for Kristus.

søndag 16. september 2018

Om å bli husket

"Hvis ikke Sjadrak, Mesjak og Abed-Nego hadde blitt kastet inn i flammen, hvem ville da ha husket deres navn?"

- Bill Yount
Norsk oversettelse (C) Bjørn Olav Hansen

lørdag 15. september 2018

Om å bære frukt


"Hvor fruktbærende våre liv har vært viser seg først etter at vi er død."

- Henri Nouwen

Hva blir ditt og mitt sitt ettermæle?

'Jeg er det sanne vintre, og min Far er vinbonden. Hver grein på meg som ikke bærer frukt, tar han bort, og hver grein som bærer frukt, renser han så den skal bære mer." (Joh 15,1-2)

lørdag 1. september 2018

De neste 10 årene

Denne måneden er spesiell for meg. Den 30. september fyller jeg 60 år. Det er litt skremmende, synes jeg. Da er det bare 10 år til jeg er 70. Du verden hvor fort de har gått de siste årene!

Men det som virkelig opptar meg er hva slags planer Gud har for meg de kommende 10 årene. Det tredje kapittelet i boken som bærer tittelen "Forkynneren" i Det gamle testamente, har i flere år nå vært til stor hjelp for meg. Det begynner slik: "Alt har sin tid, det er en tid for alt som skjer under himmelen: en tid for å ..." Det åndelige livet har også sine faser, sine årstider og sesonger; akkurat slik som årstidenes rytme: vår, sommer, høst og vinter. Det jeg er spent på å finne ut av er hva slags tid Gud kaller meg inn i de neste 10 årene. Hva skal jeg fokusere på, hva skal jeg konsentrere meg om, hva skal jeg kvitte meg med og hva skal jeg la ligge, og hva skal jeg eventuelt ta med meg inn i de kommende 10 årene.

Jeg vet ikke. Derfor er disse 28 dagene så spennende og så viktige. Jeg vil bruke dem til å søke Herren. Jeg har holdt enkelte dager blanke, slik at jeg kan ha tid til å be og søke Guds ansikt alene.

Nå har alvorlig sykdom satt sitt preg på livet mitt de siste årene, og særlig det siste. Parkinsons gir begrensninger, og tapsfølelse og fortvilelse, men det er når vi er svake og skrøpelige at vi erfarer Herrens styrke. Den blir man bokstavelig talt helt avhengig av. Hver dag. Men slik jeg har lært Herren å kjenne, har Han sikkert noen planer for meg. Det beste - og tryggeste sted å være, er å være i Herrens vilje med våre liv

Det er et ord fra det første brevet apostelen Paulus skriver til sin unge medarbeider Timoteus som jeg har grunnet på de siste månedene:

"... i samsvar med de profetord som før er talt om deg, SÅ DU VED DEM KAN STRIDE DEN GODE STRID..." (1.Tim 1,18)

Det er ved profetiske ord vi har fått, at vi skal stride den gode strid.

Det er noe å merke seg. Vi skal ikke, sier Guds ord, "ringeakte profetisk tale" (1.Tess 5,20), men vi  skal "prøve alt, holde fast på det gode."

Ikke alle 'profetord' vi får er fra Herren, men noen er det. Det gjelder å finne ut hvilke! Skal vi styre livene våre gjennom profetiske ord? Nei, men de kan inspirere, rettlede, utfordre oss. Det eneste pålitelige er likevel det som er selve kompasset: Guds Ord, Bibelen. Men jeg har noen slike profetiske ord som har vært viktige for meg selv og for den tjenesten jeg står i. Noen gav meg også noen nye her om dagen. De kom fra et menneske hvis integritet jeg setter høyt.

Selvsagt er det også slik at det er bare Gud som kjenner morgendagen. Det jeg snakker om er mer en retning. Kjell Sjöberg, en anerkjent profetisk røst i Norden, kjente at han ved anledning skulle endre fokus på det han holdt på med. Bønnerommet hans var fylt med store verdenskart, Europakart og kart over Norden og sitt elskede Sverige. Han pleide å stå foran dem for å be. Strategisk. Målrettet. Men så opplevde han at livet fikk en ny retning. Innfor det nye året som lå rett foran kjente han at det nye året skulle handle om lovprisning og tilbedelse. Så han tok kartene ved fra veggen. Malte om rommet i lyse farger og brukte året  til nettopp det han kjente i sin ånd: lovprisning og tilbedelse.

En ny fase. En ny sesong. Hvilket fokus skal mine neste 10 år ha?

Det er dette jeg skal finne ut av ved å søke Herrens ansikt for Hans egen skyld.

Billedtekst: Mine gode venn, Salah Ibrahimi, tok dette bildet av meg ved Hurdalsjøen for noen uker siden.

Enkelhet og stillferdighet

"Vi må vise enkelhet i våre handlinger overfor andre, og i stillferdighet akseptere deres kommentarer. Hvis noen handler stillferdig og med gode hensikter, fryder han seg når han blir formant."

- Hl.Paisios av Athos (bildet), 1924-1994.
Norsk oversettelse (C) Bjørn Olav Hansen

tirsdag 28. august 2018

Komme Ditt Rike!

"Hvis vi i alt det vi gjør ikke har noe annet mål enn dette: at Hans Rike må komme, at Hans vilje skjer på jorda, da vil vi bli bønnhørt. (Matt 6,33) Gud vil vise seg å være større enn våre hjerter kan fatte. Mye mer vil skje enn det vi våger å sette ord på. Hans svar vil langt overstige våre djerveste bønner.

Og for at vi virkelig kan være sikker på at det er Gud som gjør det alt sammen, så vil det skje mens vi ennå ber eller til og med før vi har formet en bønn med våre lepper. (Jes 65,24)

Alle som banker på Guds dør og søker Gud alene vil motta det han ber om før han vet av det. (Matt 7,7-11)

- Eberhard Arnold i "Gods revolution. The witness of Eberhard Arnold. Paulist Press, New York, 1984, side30. Sitatet er fra 1929 og hentet fra noe Arnold skrev om bønn. Norsk oversettelse (C) Bjørn Olav Hansen.

fredag 27. juli 2018

Om å la seg elske av Gud

"Spørsmålet er ikke: Hvordan kan jeg kjenne Gud? Men: Hvordan kan jeg la meg bli kjent av Gud. Og, sist, men ikke minst er ikke spørsmålet: Hvordan kan jeg elske Gud, men: Hvordan kan jeg la meg bli elsket av Gud."

- Henri Nouwen (bildet)
Norsk oversettelse (C) Bjørn Olav Hansen

søndag 8. juli 2018

Bønn og handling

"Bønn uten handling er en religiøs gjemsel-lek. Aktivitet uten bønn er stolthet. Bønn og handling sammen forandrer vår verden."

- Pete Grieg (bildet). Grunnleggeren av bønnebevegelsen 24/7. Norsk oversettelse (C) Bjørn Olav Hansen

fredag 25. mai 2018

Gudstjenestene i Kristi himmelfartskapellet flyttes til onsdager fra og med august

Etter å ha holdt gudstjenester i Kristi himmelfartskapellet hver torsdag i snart seks år, skjer det noen endringer.

Fra og med august 2018 flyttes gudstjenesten fra torsdager til onsdager. Tidspunktet - kl.18.00 - blir det samme. Vi beholder gudstjenesten Skjærtorsdag og Kristi himmelfartsdag, men ellers blir altså gudstjenesten på onsdag. Men ikke før august. I mai, juni og juli blir det fortsatt gudstjenester på torsdager.

Høsten 2018 vil vi også møtes til et måltidsfellesskap en onsdag i måneden. Hvilke onsdager dette blir må vi få komme tilbake til. Tema for denne høsten er: Tal om Guds velgjerninger. Vi har vært så heldige at tre damer: Gerd Solbakken, Ragnhild Hay og Marie Onsrud, vil fortelle om Guds inngripen i deres eget liv i medgang og motgang, i Indonesia, Kongo, Niger og Norge.

Billedtekst: Kristi himmelfartskapellet på Eina. Foto: Kurt Urholt.

lørdag 12. mai 2018

Bønnens tjeneste

"Slik det er skredderens oppgave å sy klær og skomakerens oppgave å lage sko, er den kristnes oppgave å be."

- Martin Luther gjengitt i Elisabeth George: A Woman Who Reflects the Heart of Jesus. Harvest House Publishers 2010, side 176.

søndag 15. april 2018

I Ham

"For i hans kropp bor hele guddomsfylden, og i ham finner du din egen tilfredsstillelse." (Kol 2,9. Oversatt etter The Jerusalem Bible."

onsdag 28. mars 2018

Korset

"Måtte ditt kors være i våre øyne og i vårt blikk, på våre lepper og måten vi snakker på, i våre fingre og i vårt arbeid."

- Ray Simpson (bildet) grunnlegger av St.Hilda and St.Aidan Fellowship, Lindisfarne.

tirsdag 27. mars 2018

Gud definerer hva synd er

"Menneskene forteller oss i disse dager at synd er det du mener det er. Vel, slik er det ikke. Synd er hva Gud mener det er. Det kan hende du tenker i følge din egen samvittighet. Gud tenker i følge sin egen samvittighet."

John G. Lake (bildet), pinsevenn, helbredelsesevangelist, 1870-1935. Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen

søndag 18. mars 2018

Bønn søndag

"Å, Gud, akkurat som ansiktet til Moses reflekterte Din herlighet, må Din herlighet skinne gjennom meg i dag.

Jeg tar en pause nå i Ditt nærvær for å søke Ditt ansikt. Fyll meg med Nådens Ånd og kjærlighet for denne dagen, jeg ber. Amen."

- Howard Snyder. Professor emeritus. Metodist. Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen

"Halleluja! Jeg vil prise Herren av hele mitt hjerte i de oppriktiges råd og i menigheten!" (Salme 111,1)

mandag 12. mars 2018

Peregrinus pro Christo

Denne stolaen - et klesstykke som skal minne prestene om at de skal være gode hyrder som gir livet for sauene sine - tilhørte i sin tid Paul Aurelian (6.århundre). Han er blitt kalt 'peregrinus pro Christo' - en Kristi vandringsmann. Sammen med 12 andre vandringsmenn grunnla han kirker og kommuniteter i Wales, Cornwall og Brittannia.

Paul Aurelian var sønn av en britisk høvding og ble sannsynligvis født rundt år 490 i nærheten av Llandovery. Han var disippel av Illtyd, en abbed og lærer ved en av datidens største presteskoler. Enkelte mener at han var den første eleven Illtyd hadde. Paul Aurelian ble munk og levde som eneboer i områdene rundt Llandovery. Her grunnla han også et kloster, nærmere bestemt i Llanddeusant.

Det er ikke så mye vi vet om hans liv, man han ble en gammel mann. 104 år.

fredag 9. mars 2018

Om hvile

"Hvil, forsikret og tenk ikke så mye på noen sak. Overlat det til Gud, som har kontroll. Kjenner du noen som har satt sin lit til Gud og som er blitt sviktet. Gud forby!"

- Pave Kyrillos VI av Aleksandria

tirsdag 6. mars 2018

Tirsdagsbønn

"Velsignede Frelser, for Deg vil alle knær en dag bøyes, jeg tilber Deg ved begynnelsen av denne dagen. Jeg bøyer meg villig for Deg og ber om at Du må hjelpe meg til å gå Dine veier, i kraften av Din Ånd. Amen."

- Howard Snyder, professor emeritus. Metodist. Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen

tirsdag 20. februar 2018

Innerside og ytterside

"Hvis menneskene kunne se styggedommene i sitt indre, ville de ikke hige etter utvendig skjønnhet. 

Når vår sjel har så mange flekker, så mange flekker, skal vi da bekymre oss for våre klær?

Vi vasker klærne våre, vi stryker dem til og med, mens innsiden, vel, den spør vi ikke etter engang."

- Hellige Paisios av Athos
Norsk oversettelse (C) Bjørn Olav Hansen

onsdag 14. februar 2018

Fra fest til aske

Festen er over. Fasten har begynt. Nå ser vi frem mot den strålende påskedagen!

Fastetiden før påske omfatter 40 dager - eller fem uker - som etterfølges av Den stille uken. Alt kulminerer med Kristi seierrike oppstandelse fra de døde. Med selve håpet! Dette er den viktigste av alle årets fastetider. Nå skal vi forberede hjerte, tanke, hånd og kropp på det som kommer. Dette er ettertankens tid fremfor noen. En forberedelsestid. En tid for omvendelse, omprioriteringer. Si ikke at det ikke er nødvendig!

I dag innledes de 40 dagene med Askeonsdag. Dagen da vi får et askekors tegnet i våre panne, for å minne oss om vår synd, vår anger og vår dødelighet.

Men stopp nå litt. Hvorfor begynner fasten på en onsdag og ikke en søndag?

Den store fasten - som tiden fra Askeonsdag og frem til påskemorgen kalles - varer i seks uker. Da regnes også Den stille uken med. Dette utgjør tilsammen 42 dager. Men søndag er ikke fastedag. Allerede fra den tidlige kirkens tid fastet man ikke på søndager. Søndagen er jo en liten påskedag i seg selv! Vi trekker derfor seks søndager fra de seks ukene. Da ender vi opp med 36 dager, regnet fra 1.søndag i fastetiden. Dermed må vi plusse på fire dager for å få 40 og dermed havner vi på onsdagen før 1. søndag i fastetiden - Askeonsdag.

Askeonsdag har fått navnet sitt etter en av de aller viktigste symbolene i Bibelen på fasten - asken. I bibelsk tid kledde folk seg i sekk og aske for å vise anger og omvendelse. Profeten Daniel strødde aske over seg når han ropte til Gud om nåde, mens hele folket i Ninive kledde seg i sekk og aske når de fastet.

Når korset tegnes i vår panne i dag så sier presten eller liturgen:

"Kom i hu, menneske, at du er støv og til støvet skal du vende tilbake. Omvend deg og tro evangeliet!"

Det er absolutt på sin plass å bli påminnet det i en tid hvor mange tror de er udødelige.

Korset minner oss samtidig om hvor høyt Gud elsket verden da Han ga sin enbårne Sønn til soning for alle våre synder.

onsdag 10. januar 2018

Takk for at Du ikke gir meg opp

Dyrebare Herre, jeg ser Deg for meg på dette bildet, idet du rister på hodet og sier: 'Brown Eagle, Brown Eagle... hva skal jeg gjøre med deg?' 

Dyrebare Herre, takk for at Du aldri gir meg opp, selv om jeg til tider er oppgitt over meg selv. 

Herre, jeg elsker Deg så høyt.

- Indianerkvinnen Brown Eagle. Norsk oversettelse (C) Bjørn Olav Hansen

torsdag 4. januar 2018

Bønn ved dagens begynnelse

"Herre Jesus, jeg bøyer meg ydmykt i Ditt nærvær ved starten av en ny dag. Jeg takker Deg for at Du er her, og har lovd meg å være sammen med meg alle dagens timer.

Jeg tilber Deg, og nå ber jeg om at hele mitt levde liv i dag må leves for å ære Deg. Amen."

- Howard Snyder. Professor emeritus. Metodist. Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen

"Gå inn gjennom hans porter med takkesang. Inn i hans forgårder med lovsang. Takk ham og pris hans navn! For Herren er god, hans miskunnhet varer til evig tid, og hans trofasthet fra slekt til slekt." (Salme 100,4-5)

tirsdag 2. januar 2018

Pust på meg, Guds åndedrag!

"Pust på meg, Guds åndedrag! Oppvekk i meg en djupere hellig lengsel etter å kjenne Deg i hele Din fylde.

Velsignede Jesus, lev og handle i mitt liv denne dagen. Jeg ber om at jeg må elske Deg helt og fullt og at jeg må kjenne et djupt samfunn med Deg i alt jeg gjør."

- Howard Snyder (bildet), professor emeritus, metodist. Norsk oversettelse (C) Bjørn Olav Hansen