Totalt antall sidevisninger

tirsdag 28. august 2018

Komme Ditt Rike!

"Hvis vi i alt det vi gjør ikke har noe annet mål enn dette: at Hans Rike må komme, at Hans vilje skjer på jorda, da vil vi bli bønnhørt. (Matt 6,33) Gud vil vise seg å være større enn våre hjerter kan fatte. Mye mer vil skje enn det vi våger å sette ord på. Hans svar vil langt overstige våre djerveste bønner.

Og for at vi virkelig kan være sikker på at det er Gud som gjør det alt sammen, så vil det skje mens vi ennå ber eller til og med før vi har formet en bønn med våre lepper. (Jes 65,24)

Alle som banker på Guds dør og søker Gud alene vil motta det han ber om før han vet av det. (Matt 7,7-11)

- Eberhard Arnold i "Gods revolution. The witness of Eberhard Arnold. Paulist Press, New York, 1984, side30. Sitatet er fra 1929 og hentet fra noe Arnold skrev om bønn. Norsk oversettelse (C) Bjørn Olav Hansen.