Totalt antall sidevisninger

onsdag 28. mars 2018

Korset

"Måtte ditt kors være i våre øyne og i vårt blikk, på våre lepper og måten vi snakker på, i våre fingre og i vårt arbeid."

- Ray Simpson (bildet) grunnlegger av St.Hilda and St.Aidan Fellowship, Lindisfarne.

tirsdag 27. mars 2018

Gud definerer hva synd er

"Menneskene forteller oss i disse dager at synd er det du mener det er. Vel, slik er det ikke. Synd er hva Gud mener det er. Det kan hende du tenker i følge din egen samvittighet. Gud tenker i følge sin egen samvittighet."

John G. Lake (bildet), pinsevenn, helbredelsesevangelist, 1870-1935. Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen

søndag 18. mars 2018

Bønn søndag

"Å, Gud, akkurat som ansiktet til Moses reflekterte Din herlighet, må Din herlighet skinne gjennom meg i dag.

Jeg tar en pause nå i Ditt nærvær for å søke Ditt ansikt. Fyll meg med Nådens Ånd og kjærlighet for denne dagen, jeg ber. Amen."

- Howard Snyder. Professor emeritus. Metodist. Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen

"Halleluja! Jeg vil prise Herren av hele mitt hjerte i de oppriktiges råd og i menigheten!" (Salme 111,1)

mandag 12. mars 2018

Peregrinus pro Christo

Denne stolaen - et klesstykke som skal minne prestene om at de skal være gode hyrder som gir livet for sauene sine - tilhørte i sin tid Paul Aurelian (6.århundre). Han er blitt kalt 'peregrinus pro Christo' - en Kristi vandringsmann. Sammen med 12 andre vandringsmenn grunnla han kirker og kommuniteter i Wales, Cornwall og Brittannia.

Paul Aurelian var sønn av en britisk høvding og ble sannsynligvis født rundt år 490 i nærheten av Llandovery. Han var disippel av Illtyd, en abbed og lærer ved en av datidens største presteskoler. Enkelte mener at han var den første eleven Illtyd hadde. Paul Aurelian ble munk og levde som eneboer i områdene rundt Llandovery. Her grunnla han også et kloster, nærmere bestemt i Llanddeusant.

Det er ikke så mye vi vet om hans liv, man han ble en gammel mann. 104 år.

fredag 9. mars 2018

Om hvile

"Hvil, forsikret og tenk ikke så mye på noen sak. Overlat det til Gud, som har kontroll. Kjenner du noen som har satt sin lit til Gud og som er blitt sviktet. Gud forby!"

- Pave Kyrillos VI av Aleksandria

tirsdag 6. mars 2018

Tirsdagsbønn

"Velsignede Frelser, for Deg vil alle knær en dag bøyes, jeg tilber Deg ved begynnelsen av denne dagen. Jeg bøyer meg villig for Deg og ber om at Du må hjelpe meg til å gå Dine veier, i kraften av Din Ånd. Amen."

- Howard Snyder, professor emeritus. Metodist. Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen