Totalt antall sidevisninger

mandag 25. februar 2019

Tider jeg har vært brukt av Gud

"Hvis Gud noen gang har brukt meg, må det ha vært tider som jeg har tilbrakt i bønn og ordet og trodd at jeg ikke fikk noe ut av det. De gangene var det for andre."

- Bill Yount.
Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen

lørdag 23. februar 2019

Lønnkammeret

"Men du, når du ber, da gå inn i ditt lønnkammer og lukk din dør, og be til din Far som er i lønndom. Og din Far, som ser i det skjulte, skal lønne deg i det åpenbare."

- Jesus i Matt 6,6/Norsk Bibel

Billedtekst: En mukecelle på Athos. Bildet er tatt i 1961.

torsdag 21. februar 2019

Alt kan du miste - du eier Kristsus

"La dem brenne din kropp, la dem steke den, la dem ta din eiendom. Ikke bekymre deg. La dem ha alt dette, det er ikke ditt likevel.

Det eneste du trenger er din sjel og Kristus!

Disse to, selv om hele vide verden skulle falle over deg, kan ikke tas fra deg om du ikke gir dem opp selv."

- Hl.Kosmas Altotos
Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen

Billedtekst: Father Basilios Nassar som ble drept av islamister i Syria i 2012.

søndag 10. februar 2019

Fem språk

'Jeg kjenner fem språk. Det første er smilet, det andre er tårene. Det tredje er berøring. Det fjerde er bønn, det femte er kjærlighet.

Med disse fem språkene reiser jeg hele verden rundt.'

- Mor Gabriel.
Norsk oversettelse Bjørn Olav Hansen

onsdag 6. februar 2019

Smerte

'Gud vil aldri forlate deg. Gi Ham din smerte og slipp taket.'

- Shona

mandag 4. februar 2019

Vær alle menneskers venn

Et rettferdig menneske uten visdom er som en lampe i solen. Den som huser bitterhet i sitt hjerte, opplever at vedkommendes bønn faller som såkorn på steingrunn. En asket uten barmhjertighet er et tre uten frukt. En bebreidelse som er sprunget ut av misunnelse er en forgiftet pil. Et svikefullt menneskes ros er en skjult felle. En uklok rådgiver er en blind vokter. Et samliv med en narr dreper sjelen.

Omgang med kloke mennesker er en vudunderlig kilde. En vis rådgiver er et vern og et håp. En uklok og narraktig venn sprer ondt rundt seg. Lev heller omgitt av hån enn av hovmodige mennesker. La deg forfølges, men forfølg ikke. La deg korsfestes, men korsfest ikke. La deg hånes, men hån ikke. La deg baksnakkes, men baksnakk ikke.

Det tilkommer ikke en kristen å rettferdiggjøre seg selv. Kristus har ikke lært oss noe slikt. Gled deg med dem som er glade. Gråt med dem som gråter. Det er et tegn på et rent sinn. Vær syk med de syke. Sørg med syndere. Juble med dem som angrer. Vær alle menneskers venn. Men vær alene i dine tanker. Ta del i alles lidelser, men hold avstand til dem med din kropp.

Tal ingen til rette, bebreid ingen, selv ikke de som gjør meget ondt i sitt liv. Legg din kappe over den som faller i synd og skjul ham. Dersom du ikke kan påta deg hans synd og ta straffen og skammen i hans sted, så unnlat i det minste å overøse ham med bebreidelser og å gjøre ham til skamme.

- Isak Syrer, 700-tallet. Gjengitt i: Kysse spor av Peter Haldorf. Luther Forlag 2002, side 49.

Ukjent for mennnesker - kjent av Gud

Ukjente for omverdenen. Kjent av Gud. Stillferdige. Ydmyke. Bedende. Av få ord. Bofaste. Fredsommelige.

Jeg tenker på denne munken på Athos, og på alle de 'stille i landet'.  De som ikke gjør så mye vesen av seg. Som gjør sitt arbeid så stille, idet de bærer mennesker fram for Guds trone i sine bønner.

De bærer Guds rike i seg og med seg.

Det er disse som bringer Guds velsignelse til andre.