Totalt antall sidevisninger

lørdag 30. april 2016

Om profetisk inspirasjon og bedømmelse

Tidsskiftet Pilgrim inviterer til tre Bibeldager på Nya Slottet Bjärka Säby med Peter Halldorf, 20.-22.juli.

Tema: Når profet står mot profet

med undertittelen: Om profetisk inspirasjon og åndelig bedømmelse.

Klikker du på annonsen får du nærmere informasjon om hvordan du melder deg på.


Dagsseminar om Bibelbruken i den tidlige kirken

Johannesakademien inviterer til dagsseminar på Nya Slottet Bjärka Säby 2. pinsedag, som i år er 16.mai, om Bibelbruken i den tidlige kirken.

Andre teamer som berøres er 'Bibelbruken i våre kirkelige tradisjoner' og Bibelbruken som økumenisk utfordring.

De som medvirker i seminaret er biskopene Erik Aurelius og Anders Aborelius, samt professor Samuel Rubenson, høyskolelektor Åsa Molin og fader Misha Jaksic.

Om du klikker på annonsen får du mer informasjon om hvordan du melder deg på.

torsdag 28. april 2016

Å lese Bibelen bedende

I kveld, når vi kom sammen for å feire gudstjeneste i Kristi himmelfartskapellet, feiret vi også minnet om en av de mest markante skikkelsene i den tidlige kristenheten.

En tid før den monastiske bevegelsen så dagens lys, leste Origenes (ca 185-254) Bibelen bedende. Han er selve foregangsmannen til lectio-divina tradisjonen, hvor det å lete etter Ordets djupere mening står så sentralt. Origenes leste også Bibelen allegorisk. Når så ørkenvekkelsen bryter ut noen tiår etter at Origenes er død, ble Origenes ørkenvekkelsens fremste teolog.

Fader Lazarus, er en kjent skikkelse i dagens monastiske liv i Den koptisk ortodokse kirken. Det legger en hel rekke med videoer med ham ute på YouTube. Fader Lazarus feirer gudstjeneste hver eneste dag i hulen til Hl.Antonios, forgrunnsfiguren i monastiske vekkelsen i den egyptiske ørken, en vekkelse som rystet hele den daværende kjente verden. Han bor selv i en hule like i nærheten. I et av intervjuene med fader Lazarus forteller han gripende om den skatten han opplevde når han begynte å lese Bibelen bedende, og lette etter de djupere meningene i teksten. Jeg anbefaler disse videointervjuene med fader Lazarus på det aller varmeste.

Men tilbake til Origenes.

Han ble født i Aleksandria, hvor han også tilbrakte første halvdel av sitt liv. Foreldrene var kristne. Hans far het Leonides, morens navn er ukjent. Faren introduserte ham for kristen litteratur og for Bibelen. Leonides døde som martyr for sin tro i år 202.

Ryktet om Origenes og hans bibelstudier gjorde at han begynte å få invitasjoner til å undervise. Han foretok en rekke reiser, blant annet til Roma og Antiokia. Blant annet skal han å gitt keiserens mor privattimer i den kristne tro.

De siste årene av livet flyttet Origenes til Cæsarea, der han bygget opp en teologisk skole. Under forfølgelsen av de kristne under keiser Decius på 200-tallet, ble Origenes fengslet. Han ble utsatt for grov tortur. Han overlevde og ble satt fri, men døde kort tid etter av skadene han pådro seg under fangenskapet.

Det hører med til historien at Origenes aldri er blitt kanonisert som helgen. Årsaken til dette er at enkelte deler av det han har skrevet ansees som vranglære. Det betyr likevel ikke at ikke mye av det Origenes lærte er i samsvar med sann kristen tro.

onsdag 27. april 2016

Guds omfavnelse

'Gud omfavner deg. Du er omringet av armene til mysteriets Gud.'

'Med min munn, sier Herren kysser jeg min egen utvalgte skapelse. Unikt, kjærlig omfavner Jeg hvert bilde Jeg har skapt av jordens muld. Med en brennende Ånd forvandler Jeg det til en kropp som tjene hele menneskeheten.'

Begge sitatene av Hildegard av Bingen (1098-1179). Kristen mystiker. Norsk oversettelse (C) Bjørn Olav Hansen.

fredag 22. april 2016

Lev sakte

'Iver uten kunnskap er av det onde, den som har hastverk, trår feil.'

Ord 19,2

fredag 15. april 2016

Ella Josephine Baker - en bauta i den amerikanske borgerrettighetsbevegelsen

I dag feirer våre amerikanske venner Ella Baker Day. Det har de mange gode grunner for å gjøre. Hun var en av de fremste talspersonene for borgerrettighetsbevegelsen. Kanskje hun ikke er så kjent som Martin Luther King jr, Rosa Parks, Thurgood Marshall - bare for å nevne noen - men det hadde kanskje sammenheng med at hun ofte arbeidet bak scenen. Ella Baker var en fremragende organisator og hennes sterke engasjement for sosiale rettigheter varte i over 50 år. Hun er blitt kalt 'en av de aller viktigste afro-amerikanske ledere i Det 20 århundre og kanskje den mest innflytelsesrike kvinnen i den amerikanske borgerrettighetsbevegelsen'. Ella Baker kritiserte gjerne det profesjonaliserte lederskapet og promoterte gjerne grasrotsbevegelser og radikalt demokrati.

Hun het egentlig Ella Josephine Baker og var født 13. desember 1903 og døde 13. desember 1986. Ella Baker ble født i Norfolk, Virginia. Foreldrene var Georgiana og Blake Baker. Når Ella var syv år gammel flyttet familien til morens hjemby, Littleton, i det landlige North Carolina. Ella likte å lytte til bestemoren som var flink til å fortelle historier. Hennes bestemor hadde vært slave og hadde blitt pisket av sin eier fordi hun ikke gifte seg med en mann han hadde valgt ut for henne.

Baker gikk på Shaw University i Raleigh, North Carolina, og var ferdig med sine studier i 1927 Da var hun 24 år gammel. Som student var hun interessert i studentpolitikk. Etter at hun var ferdig uteksaminert flyttet Ella Baker til New York City. I årene 1929-1930 var hun redaksjonsmedarbeider i American West Indian News, og deretter som redaksjonsassistent i Negro National News. 

I 1931 sluttet Ella Baker seg til Young Negroes Cooperative League, og ble organisasjonens nasjonale direktør. I 1938 begynte et nært samarbeide med National Association for the Advancement of Colored People. Året etter ble hun organisasjonens sekretær. Gjennom denne organisasjonen og sitt arbeid skulle Ella Baker komme i kontakt med tusenvis av svarte amerikanere og solidariserte seg med deres skjebne.

I januar 1957 dro Ella Baker til Atlanta i Georgia og sluttet seg til Southern Christian Leadership Conference og arbeidet blant annet med "Prayer Pilgrimage for Freedom". Baker har den som dro i trådene og som gjorde at dette arrangementet fikk en så stor oppslutning. Hun ble også organisasjonens eksekutiv-sekretær.

I alle årene frem til sin død skulle kjempe mot urett. Hun ble en bauta i borgerrettighetsbevegelsen.

fredag 8. april 2016

Å bringe sin kropp i harmoni med sin sjel

'Den som gjennom dydene og åndelig kunnskap har brakt sin kropp i harmoni med sin sjel er blitt en harpe, en fløyte og et tempel for Gud. Han er blitt en harpe ved å bevare harmonien i dydene; en fløyte ved å motta Åndens inspirasjon gjennom kontemplasjon; og et hvilested for Logos gjennom hans intellekts renhet.'

Hl.Maximos Bekjenneren i 200 Chapters on the Knowledge of God. Norsk oversettelse (C) Bjørn Olav Hansen