Totalt antall sidevisninger

onsdag 10. januar 2018

Takk for at Du ikke gir meg opp

Dyrebare Herre, jeg ser Deg for meg på dette bildet, idet du rister på hodet og sier: 'Brown Eagle, Brown Eagle... hva skal jeg gjøre med deg?' 

Dyrebare Herre, takk for at Du aldri gir meg opp, selv om jeg til tider er oppgitt over meg selv. 

Herre, jeg elsker Deg så høyt.

- Indianerkvinnen Brown Eagle. Norsk oversettelse (C) Bjørn Olav Hansen

torsdag 4. januar 2018

Bønn ved dagens begynnelse

"Herre Jesus, jeg bøyer meg ydmykt i Ditt nærvær ved starten av en ny dag. Jeg takker Deg for at Du er her, og har lovd meg å være sammen med meg alle dagens timer.

Jeg tilber Deg, og nå ber jeg om at hele mitt levde liv i dag må leves for å ære Deg. Amen."

- Howard Snyder. Professor emeritus. Metodist. Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen

"Gå inn gjennom hans porter med takkesang. Inn i hans forgårder med lovsang. Takk ham og pris hans navn! For Herren er god, hans miskunnhet varer til evig tid, og hans trofasthet fra slekt til slekt." (Salme 100,4-5)

tirsdag 2. januar 2018

Pust på meg, Guds åndedrag!

"Pust på meg, Guds åndedrag! Oppvekk i meg en djupere hellig lengsel etter å kjenne Deg i hele Din fylde.

Velsignede Jesus, lev og handle i mitt liv denne dagen. Jeg ber om at jeg må elske Deg helt og fullt og at jeg må kjenne et djupt samfunn med Deg i alt jeg gjør."

- Howard Snyder (bildet), professor emeritus, metodist. Norsk oversettelse (C) Bjørn Olav Hansen