Totalt antall sidevisninger

torsdag 22. september 2016

En gartner og en martyr

Når vi kommer sammen i Kristi himmelfartskapellet i kveld skal vi feire minnet om en gartner og en martyr. Vi har en egen hage oppkalt etter ham.

Om Focas Gartneren skriver Peter og Joel Halldorf i vårt synaxarium:

"I den lille byen Sinope ved Svartehavet bodde i kirkens tredje århundre en gartner, Focas, som gledet mennesker med sin avling og frukt. Med ønske om å ligne sine første foreldre i Eden, ville han gjøre hagen til et sted der bønn og arbeid var ett. Blant vekstene og blomstene fant han daglig inspirasjon til sin meditasjon over Guds godhet og barmhjertighet.

Focas delte ut fruktene fra hagen til de forbipasserende, spesielt de fattige. Han vitnet for alle om sin tro på Jesus for å få dem til å omvende seg. Focas' hjem var åpent for alle, venner og fremmede og han tok imot hver gjest som Kristus selv. Til slutt fikk han også ta imot den største gaven: Å gi livet sitt for Kristus.

I forbindelse med den store forfølgelsen mot de kristne under keiser Decius, ble det sendt soldater for å gripe og drepe Focas. Også til disse delte han ut frukt og behandlet dem med en slik gjestfrihet at de nølte med å utføre oppdraget sitt. Det fortelles at det var etter Focas' eget ønske at de til slutt halshogde ham. Da forfølgelsen var over, bygget byens kristne en kirke over stedet der Focas hadde bodd."

onsdag 21. september 2016

Takk for Din trofasthet

"Takk, Herre, for Din trofasthet. Mitt håp og min tillit setter jeg til Deg. 

Måtte jeg vandre så nært Deg at det fulle løftet og det full potensialet av Din tjeneste gjennom meg må bli realisert.

Jeg elsker Deg, Herre Jesus Kristus! Mitt hjerte er fullt av lovprisning til Deg i dag. Amen.

- Howard Snyder. Dr.theol, metodist, tidligere professor i wesleyanske studier ved Tyndale University og professor i historie og teologi ved Asbury Teological Seminary. Norsk oversettelse (C) Bjørn Olav Hansen.

mandag 19. september 2016

Om å snakke med Kristus om alt

"Du Kristus som lider med oss, til Deg våger vi å si alt. Gi Du oss evnen til å snakke med Deg som det barnet vi en gang var."

Bror Roger av Taize i boken "I alle ting en stille glede." Verbum forlag i samarbeide med Norges kristne råd.

lørdag 10. september 2016

En bønn en lørdag

"Herre Jesus, nasjonenes og universets Konge, jeg bøyer meg i kjærlig lydighet til Deg. 

Du er mitt håp, min Frelser og min Gud,
denne dag."

Howard Snyder. Dr.theol, metodist, tidligere professor i wesleyanske studier ved Tyndale University og professor i historie og teologi ved Asbury Theological Seminary.

Norsk oversettelse (C) Bjørn Olav Hansen

mandag 5. september 2016

En bønn en mandag

"Herre, jeg trenger Deg i dag. Jeg kommer til Deg i min svakhet, men med en bevisst tillit til Deg, full av glede. Virk mektig i meg ved Din Ånd til Din ære."

Howard Snyder, Dr.theol, metodist, tidligere professor i wesleyanske studier ved Tyndale University og professor i historie og teologi ved Asbury Theological Seminary.

Norsk oversettelse (C) Bjørn Olav Hansen

fredag 2. september 2016

Om å gi sitt liv

"For hver eneste en av oss la Han ned sitt liv, og Han forventer at vi gjør det samme for hverandre."

Hl.Clemens av Alexandria
Norsk oversettelse (C) Bjørn Olav Hansen

"Ingen har større kjærlighet enn den som gir livet for vennene sine."

- Jesus i Joh 15,13