Totalt antall sidevisninger

tirsdag 24. desember 2019

En dør åpnet i himmelen

"Deretter så jeg, og se, en dør var åpnet i Himmelen. Og den første røsten som jeg hørte var som en basun som talte til meg og sa: Kom opp hit, og Jeg skal vise deg hva som må skje etter dette." Åp 4,1

Kristi brud beveger seg inn i en nye æra. En æra som kjenntegnes av at vi beveger oss at vi beveger oss ut og stiger høyt opp, og ser det Han ser.

- Joanne Lepp i Singapore 2019/Watchmen for the Nations. Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen (c)

søndag 1. desember 2019

Dere er verdens lys

Jeg hadde et syn og i synet så jeg alle lys i verden sluknet. Å, som vi skinte!

- Bill Yount
Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen (c)

"Dere er verdens lys! En by som ligger på et fjell, kan ikke skjules. Helle ikke tenner man en oljelampe og setter den under et kar. Nei, man setter den på en holder, så den lyser for alle i huset. Slik skal deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør, og prise deres Far i himmelen." (Matt 5,14-16)

mandag 25. november 2019

Større myndighet

"Vi føler at vi nå trer inn i en tid hvor Gud plasserer kroner på sine barn og betror Hans Brud et større nivå av styrende myndighet og kraft.

Vi tror at det 'ja' som kommer fra Bruden og det 'ja' som kommer fra Brudgommen smelter sammen til en røst. Dette er lyden skapelsen har ventet på siden tidens begynnelse slik at Guds sønner kan åpenbares.'

- Lynette Von Tonder, Egypt 2018/Watchmen for the Nations. Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen (c)

lørdag 16. november 2019

Sår og salvelse

"Hver gang fienden sårer meg, flyter en sødme av salvelse fra mine sår."

- Bill Yount
Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen (c)

torsdag 31. oktober 2019

I anledning Reformasjonsdagen

"Tro ikke enhver ånd sånn helt plutselig, men bedøm dem ved hjelp av Guds ord, som er selve prøvesteinen for all lære, og som varer til evig tid."

- William Tyndale (bildet), født ca 1484 i North Nibley ved Gloucester i England. Prest, bibeloversetter, martyr. Han ble tatt til fange, kvelt og så brent på bålet 6.oktober 1536 i Vilvoorde nær Brussel.

Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen (c)

tirsdag 1. oktober 2019

Kristuslikhet

"Hør meg når jeg sier: hvis du virkelig er seriøs når du sier at du ønsker å bli lik Jesus, så vil Han gjøre det slik at duopplevr situasjoner hvor ditt eneste valg er å bli lik Ham."

- Francis Frangipane.
Norsk overettelse: Bjørn Olav Hansen (c)

fredag 27. september 2019

Vår pasjon

"Fra denne dagen av, fra denne time, fra dette minutt, la oss søke med iver etter å elske Gud over alt og fullføre Hans vilje."

- Hl.Herman av Alaska (1751-1836)

mandag 16. september 2019

En Herrens tjener

"En Herrens tjener er en som i sin kropp står foran mennesker, og som i sitt sinn banker på himmelens dør i bønn."

- Hl.Johannes Klimakos
Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen

lørdag 14. september 2019

Gud skriver

"Ikke avskriv noe menneske. Gud er ikke ferdig med å skrive deres historie."

- Bill Yount
Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen (c)

onsdag 11. september 2019

Kirkens kropp

Kirkens kropp, beriket av glansen fra dens grunnlegger, vokser med hærskaren av helgener, og stråler gjennom tro og lærdom. Slik at de som kommer etter kan ha nytte av alle de lærde.

Og slik solen og månen og alle stjernene foredler dagen og natten gjennom sin stråleglans, slik skal de hellige kvinner og menns gjerninger øke kirkens ære.

- Munken Jonas i sitt helgenvita over Hl.Columbanus

fredag 23. august 2019

Et hvilested

'Herre, du er mitt hvilested. En forfriskende kilde som aldri går tom.'

fredag 9. august 2019

Når fienden angriper

"Fienden angriper deg ikke fordi du er hvor du er. Han angriper deg på grunn av hvor du skal."

"All krig handler om dette: djevelen forsøker å få øynene dine vekk fra Jesus,"

"Når jeg ser tilbake, hadde jeg lovprist Jesus mer enn jeg har kjempet mot djevelen, ville jeg ha vunnet flere slag."

- Bill Yount. Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen (c)

lørdag 3. august 2019

Fredstegn og enhet

'Priset være du, Kristus Jesus, for at du utrettelig forener oss i din kjærlighet. Vi lengter alltid etter å bli drevet med av din lidenskap etter enhet. Gi at alle de som elsker deg må bli fredens tegn i den menneskelige familien.'

- Bror Alois av Taize. Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen

onsdag 24. juli 2019

Manglende ryggrad

"Det jeg frykter mest, er mennesker som har så tykk hud at de kan stå uten ryggrad."

- Odvar Nordli (bildet), norsk statsminister 1976-1981, død 90 år gammel i 2018.

Foto: Wikipedia

mandag 1. juli 2019

Indre ensomhet - indre stillhet - indre liv

Vi må forstå forbindelsen mellom indre ensomhet og indre stillhet, de er uadskillelige. Alle som lever det indre livet taler om disse i samme åndedrag.'

- Richard J. Foster. Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen (c)

onsdag 26. juni 2019

Hjelp fra Ham alene

"Det var for din skyld at Kristus ble korsfestet; og så skulle han kaste deg til side?

Han vet hvem som undertrykker oss. Han vet at vi ikke har noen annen hjelp enn Ham alene."

- Efraim Syreren.
Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen

fredag 14. juni 2019

Visdom

'Jeg har lært, gjennom omskiftende sesonger, at det fremdeles finnes skjønnhet, selv i tåkehavet.

Vi kan ikke se det som kommer, men vi kan hvile i at Gud vet.'

- Brown Eagle.
Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen (c)

tirsdag 4. juni 2019

Hvem er gudstjenesten for?

En gang sa jeg til Herren. 'Jeg fikk ingenting ut av den gudstjenesten.'

Han responderte: 'Det er fordi jeg fikk alt sammen!'

- Bill Yount
Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen (c)

mandag 27. mai 2019

Guds velsignelse

"Gud velsigner verden hver morgen med sin høyre hånd, men hvis Han ser den ydmyke, velsigner Han dem med begge hender."

- Fader Tikhon av Athos (bildet).
Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen (c)

tirsdag 21. mai 2019

Legg alt i Guds hender

"Den som er vant med å overlate alt i Guds hender vender seg til å se Guds hender i alt."

- Pave Shenouda II (bildet)

tirsdag 14. mai 2019

Bønn og hevn

Abba Nilus sa:

'Alt du gjør i hevn mot en bror som har forvoldt deg skade vil hjemsøke ditt sinn når du har avsatt tid for å be.'

Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen (c)

torsdag 2. mai 2019

Korreksjon

"Jeg har aldri sett noen korrigert ved sinne, men alltid ved kjærlighet."

- Elder Joseph the hesychast

mandag 22. april 2019

Åndens ild

"Hvis du er villig," sier en av ørkenfedrene, "så kan alle bli en brann."

"Han skal døpe dere med Den Hellige Ånd OG ILD." (Matt 3,11)

mandag 8. april 2019

Stillhetens betydning

"Stillhet er begynnelsen til enhver begynnelse".

- En munk fra Georgia

lørdag 6. april 2019

Hvile mens vi venter

Vi må lære oss til å hvile mens vi venter. Mange av oss  bekymrer oss når vi venter. Vent i tro og hvil og fred vil bli din frukt.

- James Goll. Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen

onsdag 3. april 2019

Salvelsen og sønderknuselsen

Mange ønsker Guds salvelse, men de ønsker ikke den sønderknuselse som produserer oljen.

"Offer for Gud er en sønderbrutt ånd. Et sønderbrutt og sønderknust hjerte vil du, Gud, ikke forakte." - Salme 51,19

Getsemane betyr 'oljepresse'.

I følge Wikipedia lages olivenolje på følgende måte: "All produksjon begynner med å knuse olivenfrukten, ved bruk av store møllesteiner, til en pasta av olivenkjøtt og kjerner. Pastaen ligger normalt under steinene i 30-40 minutter. Ved tradisjonell metode blir pastaen lagt på fiberplater, som lagres oppå hverandre, og deretter settes inn i en mekanisk presse. Trykk påføres deretter disse platene for å skille oljen fra resten av pastaen (fruktkjøttet).

lørdag 30. mars 2019

Gud ser deg

'Mine barn, tenk på det faktum at Gud ser deg, selv om du ikke ser Ham. Ha ditt sinn festet på denne tanken, og du vil alltid vandre for Guds øyne.'

- Hl.Silouan av Athos (bildet), 1866-1938). Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen

søndag 24. mars 2019

Morgenbønn

"Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i sin rike miskunn har født oss på ny til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde."

- 2.Pet 1,3

fredag 22. mars 2019

Stillhetens nødvendighet

"Bare når vi har lært å virkelig være stille er vi i stand til å tale ord som det er behov for når det er behov for dem."

 - Richard J.Foster (bildet) kveker, lederen av Renovare. Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen

søndag 3. mars 2019

Om faste

'Ikke fortell meg at du har fastet for så så mange dager, at du ikke har spist det eller det, at du ikke har drukket vin, at du holdt ut; men vis meg at du i stedet for å bli sint er blitt mild, hvis du har gått fra å være grusom til å bli velvillig.

Hvis du er fylt av sinne, hvorfor undertrykke ditt kjød? Hvis hat og gjerrighet finnes i deg, hvilken nytte vil du  da ha av å drikke vann? Ikke fremvis en nyttesløs faste; for fasten i seg selv fører ikke til noen himmelsk oppstigning.'

- Hl Johannes Chrysostomos.
Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen

mandag 25. februar 2019

Tider jeg har vært brukt av Gud

"Hvis Gud noen gang har brukt meg, må det ha vært tider som jeg har tilbrakt i bønn og ordet og trodd at jeg ikke fikk noe ut av det. De gangene var det for andre."

- Bill Yount.
Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen

lørdag 23. februar 2019

Lønnkammeret

"Men du, når du ber, da gå inn i ditt lønnkammer og lukk din dør, og be til din Far som er i lønndom. Og din Far, som ser i det skjulte, skal lønne deg i det åpenbare."

- Jesus i Matt 6,6/Norsk Bibel

Billedtekst: En mukecelle på Athos. Bildet er tatt i 1961.

torsdag 21. februar 2019

Alt kan du miste - du eier Kristsus

"La dem brenne din kropp, la dem steke den, la dem ta din eiendom. Ikke bekymre deg. La dem ha alt dette, det er ikke ditt likevel.

Det eneste du trenger er din sjel og Kristus!

Disse to, selv om hele vide verden skulle falle over deg, kan ikke tas fra deg om du ikke gir dem opp selv."

- Hl.Kosmas Altotos
Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen

Billedtekst: Father Basilios Nassar som ble drept av islamister i Syria i 2012.

søndag 10. februar 2019

Fem språk

'Jeg kjenner fem språk. Det første er smilet, det andre er tårene. Det tredje er berøring. Det fjerde er bønn, det femte er kjærlighet.

Med disse fem språkene reiser jeg hele verden rundt.'

- Mor Gabriel.
Norsk oversettelse Bjørn Olav Hansen

onsdag 6. februar 2019

Smerte

'Gud vil aldri forlate deg. Gi Ham din smerte og slipp taket.'

- Shona

mandag 4. februar 2019

Vær alle menneskers venn

Et rettferdig menneske uten visdom er som en lampe i solen. Den som huser bitterhet i sitt hjerte, opplever at vedkommendes bønn faller som såkorn på steingrunn. En asket uten barmhjertighet er et tre uten frukt. En bebreidelse som er sprunget ut av misunnelse er en forgiftet pil. Et svikefullt menneskes ros er en skjult felle. En uklok rådgiver er en blind vokter. Et samliv med en narr dreper sjelen.

Omgang med kloke mennesker er en vudunderlig kilde. En vis rådgiver er et vern og et håp. En uklok og narraktig venn sprer ondt rundt seg. Lev heller omgitt av hån enn av hovmodige mennesker. La deg forfølges, men forfølg ikke. La deg korsfestes, men korsfest ikke. La deg hånes, men hån ikke. La deg baksnakkes, men baksnakk ikke.

Det tilkommer ikke en kristen å rettferdiggjøre seg selv. Kristus har ikke lært oss noe slikt. Gled deg med dem som er glade. Gråt med dem som gråter. Det er et tegn på et rent sinn. Vær syk med de syke. Sørg med syndere. Juble med dem som angrer. Vær alle menneskers venn. Men vær alene i dine tanker. Ta del i alles lidelser, men hold avstand til dem med din kropp.

Tal ingen til rette, bebreid ingen, selv ikke de som gjør meget ondt i sitt liv. Legg din kappe over den som faller i synd og skjul ham. Dersom du ikke kan påta deg hans synd og ta straffen og skammen i hans sted, så unnlat i det minste å overøse ham med bebreidelser og å gjøre ham til skamme.

- Isak Syrer, 700-tallet. Gjengitt i: Kysse spor av Peter Haldorf. Luther Forlag 2002, side 49.

Ukjent for mennnesker - kjent av Gud

Ukjente for omverdenen. Kjent av Gud. Stillferdige. Ydmyke. Bedende. Av få ord. Bofaste. Fredsommelige.

Jeg tenker på denne munken på Athos, og på alle de 'stille i landet'.  De som ikke gjør så mye vesen av seg. Som gjør sitt arbeid så stille, idet de bærer mennesker fram for Guds trone i sine bønner.

De bærer Guds rike i seg og med seg.

Det er disse som bringer Guds velsignelse til andre.

mandag 28. januar 2019

Den eneste veien som fører til målet

'Ikke alle forstår hvor Gud fører deg, fordi Gud rådførte seg ikke med dem. Gud spør ikke om lov til å gjøre det Han vil. Derfor vil Han komme til å skuffe mennesker som tror de vet best.

Når Gud kaller, snu deg ikke for å se hvem som følger etter deg.

Gjør det Gud har kalr deg til. Det er bare det som vil gi deg belønningen til slutt.'

- Bjørn Olav Hansen/28.januar 2019

onsdag 23. januar 2019

Den bedende munken ved Tinnsjøen 87 år i dag

I kveld hyllet vi bror Robert, den bedende munken fra Tinn i Telemark i forbindelse med gudstjenesten i Kristi himmelfartskapellet. Den stillfarne amerikaneren, har oppholdt seg mer enn 50 år på den vesle husmannsplassen i ulendt terreng på en høyde over Tinnsjøen, og snakker 'tinndøl' bedre enn lokalbefolkningen. Han er 87  år i dag.

I en liten kommunitet - Hylland munkelyd - lever bror Robert sammen med noen andre munker, et stillferdig liv i bønn. Han er en forunderlig mann som bærer med seg Guds nærvær, og har du møtt ham glemmer du det aldri.

Finn-Rune Stabell, som kjenner fader Robert godt, leste to dikt i anledning 87 års dagen. Det ene er skrever av søster Eva Dahl ved Engen kloster:

Munken i Tinn Austbygd

Det stend ei søyle av signing
ved Tinnsjøens bratte skrent
med hender strakte ut over verda
med augo mot himmelen vendt.

Han ber om kjærleik og miskunn
for alle som bur på jord.
Han kjenner den børa dei ber på.
Kvar fattig, kvar liten og stor.

Der har han stade i skogen
i førti og fleire år
med vatnet fraus steinfast i bekken
og foten vært sliten og sår.

Der har han stade på skrenten
med vårsol på vollen skein.
Og vindane leika i lauet
og fuglane fløyta frå grein.

Han kom i sin beste alder
no er han av elde brekt
men anden og kraften i bøna
fekk vinterens frost ikkje knekt.

Ein gong vil ei grav i skogen
ved Tinnsjøens bratte skrent
få vera ei bøn for all jorda
og aldri den bøna vert endt.

Det andre diktet har Finn-Rune Stabell skrevet:

Lønnetre i Hylland

Det var en søndag
i oktober og solen
var gått ned.

Han stod der
under treet
det var et lønnetre

Han stod der
gammelmunken vi
andre kunne se

at mannen treet
lyste og rundt var
ro og fred

et knippe gule blader
et knippe av hans smil

var solen vi så lyse og
jaget bort var vår tvil.

Billedtekst: Fader Robert, meg, Finn-Rune Stabell og munken Serafim. Bildet er tatt 29. september 2010.


Den fruktbærende presten

'For presten gjelder det å etterstrebe, og så langt omstendighetene tillater, leve et liv i ubemerkelighet og stillhet. Han må aldri søke etter belønning, penger eller egen bekvemmelighet.

Det er ikke først og fremst gjennom sine ord han gir evangeliet videre til andre men ved å være Kristi nærvær blant mennesker. 

Når han lar dette nærværet være virksomt i sitt liv kommer det til å bære frukt - ikke i form av veltalenhet men i et selvutgivende liv.'

Lev Gillett (bildet), kjent som 'En munk fra Øsrkirken'. Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen

mandag 14. januar 2019

Om Guds vilje

'Om du ønsker å lære Guds vilje å kjenne, må du legge fra deg din egen vilje fullstendig sammen med alle andre tanker og planer, og med en stor grad av ydmykhet, be Gud om Hans forståelse.'

- Elder Joseph hesykhasten (bildet). Norsk oversettelse (C) Bjørn Olav Hansen

Elder Joseph var en munk og åndelig veileder på Athos. Han døde i 1959.

lørdag 12. januar 2019

Ordene våre

Abba Arsenius (bildet), en av ørkenfedrene, brukte å si dette:

'Hvorfor, ord, slapp dere ut? Jeg har ofte vært lei meg for det jeg har sagt, men ikke fordi jeg har vært stille og taus."

søndag 6. januar 2019

Helligetrekongersdag

"De gikk inn i huset og fikk se barnet og dets mor, Maria, og de falt på kne og hyllet ham. Så åpnet de sine skrin og bar fram gaver til barnet: gull, røkelse og myrra." (Matt 2,11)

tirsdag 1. januar 2019

Teologen er en beder

Der er merkelig hvordan tiden endrer seg. På 300-tallet ville en teolog som ikke hadde levd i ørkenen, i et kloster eller i en eneboerhytte bli sett på som en raritet. Du la merke til at jeg skrev 'ikke', gjorde du ikke? I dag vil det motsatte bli sett på som en raritet. På 300-tallet var ikke teologi forbundet med akademia, men med bønn! Hvordan er det i dag? Definisjonen på en teolog, og det var en definisjon som sto seg i 1000 år, var denne: "Den som ber i ånd og sannhet er en teolog, og teolog er den som ber i ånd og sannhet." I 'Norsk etymologisk ordbok' fra 2013 knyttes teologi til 'vitenskapen om læren og opprinnelsen til en religion'. (Norsk etymologisk ordbok. Kagge forlag, side 920)

Men opprinnelig, i begynnelsen, var det ikke slik. Studier og forelesninger var ikke nok for å kjenne Gud. Man måtte gjøre seg erfaringer med Gud gjennom bønnen.

Det er mange gode grunner til å minne om dette ved det nye årets begynnelse, som innledes med minnedagen for en av de tre såkalte 'kappadokierne'. Den fremste av de tre var Basileios av Cæsarea (ca 330-379).

I en av den tidlige Kirkens vakreste liturgier, som vi først og fremst kan takke Basileios av Cæsarea for, beskrives frelseshistorien på følgende måte:

"I din barmhjertighet har Du besøkt menneskene på mange måter - Du har sendt profetene, Du har gjort store under gjennom de hellige som i slekt etter slekt har stått Deg nær. Du har gitt oss Lovens støtte. Du har sendt engler til vår beskyttelse. Men når tidens fylde kom talte Du til oss gjennom Sønnen".

For å fortelle om Basileios av Cæsarea velger jeg å begynne med hans mor, Emmelia. For det var et gudfryktig hjem han vokste opp i. Hans mor var datter av en martyr, faren var lærer. Morfaren led martyrdøden bare noen få år før Keiser Konstantins omvendelse. De fikk ni barn, tre av dem ble biskoper, og den eldste av søstrene, Makrina, ble en åndelig mor for mange.

Basileios, som ble født i Kapadokia i år 330, skulle bli selve klosterlivets far, og en av de store fornyerne av gudstjenestelivet i de østlige delene av kristenheten på 300-tallet.

Etter en studieperiode i Athen på 350-tallet, som han delte med en annen av de store skikkelsene i Kirkens historie, Gregorios av Nazianz, søkte Basileios seg ut i den egyptiske ørken. Det skjedde i år 357 etter at han ble døpt. Den Hellige Ånd hadde skapt en sterk åndelig åndelig lengsel, etter et djupere åndelig liv. Her møtte Basileios den store vekkelsen som preget den egyptiske ørken på denne tiden, og han fant den vei han kjente seg kallet til å gå i Kristi etterfølgelse. Basileios ble djupt grepet av den radikale Jesus-etterfølgelsen han ble vitne til blant de som bodde her ute i ødemarken. Men et liv som eneboer tiltalte ham ikke, og etter å ha delt sine eiendeler med de fattige, fikk kommunitetslivet hans oppmerksomhet. 
Etter ørkenoppholdet dro han tilbake til Kapadokia, men også her søkte han ut i fjellområdene for å søke stillhet og kunne tilbringe lange tider i bønn.

År 362 blir han presteviet. Det skjer i Cæsarea. 14 juni 370 konsekreres han så til biskop. I år 358 samler han en gruppe av likesinnede om seg. De vil leve ut troen i et nært fellesskap med hverandre. Med i denne gruppen er hans bror, Peter. De grunnlegger en monastisk kommunitet på familieeiendommen, i Arnesi i Pontus. Med i kommuniteten er også hans mor, som på dette tidspunktet er blitt enke, og hans søster Makrina.

Dette var en tid da mange unge følte dragningen til klosterlivets radikalitet, og Baileios skulle komme til å formulere den av klosterreglene som har spilt den største rolle i Østkirken. For Basileios handlet klosterlivet om å vende tilbake til den første forsamlingens apostoliske liv - et fellesskapsliv grunnet på kjærlighet, omsorg for sin neste, arbeid, samfunnsinnsats, bønn og åndelig lesning.

Og Basileios gjorde mer enn å snakke om det, han viste et sterkt samfunnsengasjement. I nærheten av Cæsarea bygget han opp en hel liten by som ble hetene Basilia, med sykehus, hjem for foreldreløse, yrkesskoler og herberger med matservering for fattige arbeidere.

I klostrene inspirerte Basileios til en fornyelse av gudstjenestelivet. Det sier sitt om slitestyrke og aktualitet når den liturgien som han formulerte, som bærer hans navn - Basileiosliturgien - fremdeles brukes.

Basileios ble også en av de ledende arkitektene bak den utformingen av Treenighetslæren som skulle finne sted ved det andre store kirkemøtet i Konstantinopel. Et kirkemøte Basileios ikke fikk oppleve. Hans etterlatte skrifter kom likevel til å spille en avgjørende rolle når den nikenske trosbekjennelsen skulle få sin endelige utforming.

1.januar år 379 dør han, bare 50 år gammel.