Totalt antall sidevisninger

torsdag 24. september 2020

Definisjonen på et menneske

 En fugl er en fugl fordi den flyr. Og en blomst er en blomst fordi den dufter og blomstrer. Et menneske er et menneske fordi han ber,

- Pavle, serbisk patriark (bildet)

Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen (c)

Et nytt trekk!


 Fienden roper: Sjakk matt, men Kongn har et nytt trekk!

- Bill Yount

tirsdag 22. september 2020

Guds løfter er ustoppelige

Fem ting som forsøkte å stanse Paulus fra å oppnå det som han hadde fått løfte om: intriger, en storm, soldater, et skibsvrak og en slange.

MEN: Guds løfter er utsoppelige!

- Bob Sorge (bildet)

Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen (c)

mandag 7. september 2020

Om å beholde enkelhetenGjennom årenes løp utviklet det seg et djupt vennskap basert på en åndelig visjon de delte mellom lillesøster Magdeleine av Jesus og bror Roger av Taize. Her er hva hun skrev til fader Voillaime i 1948:

"I dag besøkte vi den protestantiske brødre-kommuniteten i Taize. De følger spiritualiteten til bror Charles av Jesus i deres liv og også de ønsker fattigdom.'

På denne tiden kjempet lillesøster Magdeleine en hard kamp mot lederne i Rom for å holde fast ved fattigdomsidealet til Lillesøstrene av Jesus som hun hadde skrevet om i sin regel. Rom hadde bedt henne om å omskrive dem.

"Jeg utkjemper en desperat kamp om å redde fraternitetens ånd,' skrev hun.

- Katrina Mackie
Norsk oversetttelse: Bjørn Olav Hansen (c)

tirsdag 1. september 2020

Den Hellige Ånd trenger ikke vår tillatelse

Jeg hører av og kristne be slik: 'jeg gir Den Hellige Ånd tillatelse til...'

Trenger virkelig Den Hellige Ånd vår tillatelse til noe som helst?

Ånden beveger seg uten vår tillatelse!

Jesus sa: 'Vinden blåser DIT DEN VIL, du hører den suser, men vet ikke hvor den kommer fra , og HVOR DEN FARER HEN...' (Jesus i Joh 3,8)

'PLUTSELIG kom det en lyd fra himmelen, som av en mektig stormvind, og den fylte hele huset der de satt.' (Apg 2,2)

Det er ikke mulig å holde styr på Den Hellige Ånd. Ånden blåser dit den vil. Ånden lar seg ikke temme. Den er vill.

onsdag 26. august 2020

Lydighetens velsignelse

Lydighet er en begravelse av viljen og ydmykhetens oppstandelse.

- St.John of the Ladder
Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen (c)

tirsdag 25. august 2020

Renhet

Et rent hjerte og rene gode tanker gir god mental helse.

- Hl.Paisios av Athos
Norsk oversettelse; Bjørn Olav Hansen (c)

tirsdag 18. august 2020

Om å være forberedt

Når fader Cleopa (bildet) lå for døden oppdaget noen at han ba sin morgenbønn på kvelden før han skulle legge seg for å sove. De spurte han hvorfor han ba morgenbønnen om kvelden og han svarte dette:

'Fordi jeg skal dø i morgen tidlig og da vil jeg ikke ha tid til å fremsi mine bønner, så jeg fremsier dem i korkant.'

Oversatt fra Sayings and Stories from the Holy Fathers. Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen (c)

Fader Cleopa Ilie (1912-1998) var rumener og abbed for Sihastria klosteret. Innen den rumensk-ortodokse kirke var han en starets, en åndelig veileder kjent for sine karismatiske gaver.

tirsdag 11. august 2020

Jesus


JESUS, mitt hjertes Gud, kom og foren Deg med meg for alltid.

Akatist i forbindelse med eukaristien
Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen (c)

mandag 10. august 2020

Hjertets helligdom


Gud ber ikke om noe annet enn oss selv. Den Høyeste ønsker ikke det vi har. Han ønsker seg hvem vi er. Han søker etter å skape i våre hjerter en helligdom for seg selv, et hvilsted for seg.

- Francis Frangipane i Holiness, Truth and the Precence of God
Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen (c)

tirsdag 4. august 2020

Bekvemmelig bruk av Skriften

I forbindelse med Jesu fristelse i ørkenen, siterte Satan Salme 91 for Jesus, og med rette gjorde han så. Men han stanset før han siterte neste vers: 'du skal tråkke ned slanger'. Han brukte Skriften bekvemmlig ved å plukke det verset han ønsket å bruke.

- Bob Sorge
Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen (c)

onsdag 29. juli 2020

Evige sannheter

Få dine daglige nyhetsooppdateringer fra Guds ord! Det er den absolutte sannheten

Hold fokus på Kristus Jesus, for å bli Ham lik og høre Guds stemme og gjøre Hans vilje. Ingenting annet betyr noe.

Sentrer hele livet ditt i Kristus Jesus som din kilde for liv og evig håp! Han svikter ikke

Alle sitatene: Samuel Brassfield. Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen (c)

onsdag 22. juli 2020

Ditt lys

De lysende stjernene og kreftene som gjennomstrømmer verdensaltet, blekner og forsvinner innfor glansen av Ditt lys, Din makt og Din storhet.

- Fra Østkirkens liturgi

lørdag 11. juli 2020

Kristus er verdens lys

Når vi tenner vårt lys i stor ærbødighet, kan vi be denne bønnen:

Kristus, du er verdens lys. Help meg slik at mitt liv smelter i kjærlighet til min neste og skinner lik det ydmyke lyset som dette bivokslyset.

Fra Orthodox Gladness
Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen (c)

mandag 6. juli 2020

Jesu Kristi kors

"Hvis vi ser på noe annet enn korset som vår vei fremover, er det avgudsdyrkelse."

- Venetia Carpenter
Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen (c)

'Men må det være langt fra meg å rose meg fra noe annet enn vår Herre Jesu Kristi kors. Ved Ham er verden blitt korsfestet for  meg, og jeg for verden.' Gal 6,14

torsdag 11. juni 2020

Å kommunisere med Gud

'Å snakke om Gud og kommunisere med Ham er ikke samme ting.'

- Hl.Gregorios Palamas

'Be uavbrutt...' 1.Tess 5,17

'Så fortale han dem en lignelse om at de alltid skulle be og ikke miste motet.' Luk 18,1

søndag 31. mai 2020

Samstemt sinn og dåpen i Den Hellige Ånd

'Jeg kan si, gjennom kraften i Den Hellige Ånd, at hvor som helst Gud kan få et folk til å komme sammen med samstemt sinn i Guds ord, vil de bli døpt i Den Hellige Ånd, slik som det skjedde i huset til Kornelius.'

- William Seymour (bildet), pinsepioner,1870-1922. Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen (c)

torsdag 28. mai 2020

Fortsett å be!

Fortsett å be. Ikke trekk deg tilbake. Selv om du er såret og skuffet av de som du ber for, eller lider du under smertefulle forsinkelser, hold fokus!

Hvis du forblirr trofast selv om du bærer sær, vil du oppnå åndelig gevinst.

Den pågående bønnen til de sårede forbederne vil virkelig berøre Guds hjerte.

- Francis Frangipane (bildet) i In Christ's Image Training
Norsk oversettelse: Bjørn Ola Hansen (c)

tirsdag 19. mai 2020

Guds Lam

'Lammet som ble slaktet er selve hjertet i det mystrium som utgjør Messias' første og andre komme. Han er både hjerte og sentrum i all eskatologi.'

-Reginald Kelly
Noesk oversettelse: Bjørn Olav Hansen (c)

søndag 10. mai 2020

Pass på så du ikke mister din ydmykhet

"Bare den som er fattig i ånden kan være ydmyk. Hvor ofte blir ikke oppplevelsene, veksten og framgangen hos en kristen så viktig for ham, at han mister sin ydmyket."

- Watchman Nee (bildet).

lørdag 9. mai 2020

Frelse og fortapelse

"Når jeg ser på meg selv, forstår jeg ikke hvordan jeg kan bli frelst. Men når jeg ser på Jesus, forstår jeg ikke hvordan jeg kan gå fortapt."

-Martn Luther

onsdag 15. april 2020

Det siste vi trenger

"Det siste vi trenger er flere sårede og bitre bønnevektere som bringer videre ord fra Herren men som ikke bærer med seg Hans hjerte."

- Jeremiah Johnson
Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen (c)

mandag 6. april 2020

Hva Herren søker etter

"Gud spør ikke om noe annet enn oss selv. Herren ønsker ikke noe av det vi har. Han ønsker det vi er. Han søker etter å skape i våre hjerter en helligdom for seg selv. Et sted hvor Han kan ha som sitt hvilested."

- Francis Frangipane (bildet)
Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen (c)

søndag 22. mars 2020

Stillheten og vårt indre liv

'Vårt skjulte indre liv trenger daglig den stille havnen som er kommunikasjonen med Gud.

Så snart den indre stillheten går tapt, renner de hellige kildene fra den indre verden, som bringer livgivende vann til vårt åndelige liv, ut i sanden,'

- Eberhard Arnold (bildet), grunnleggeren av den anabaptistiske Bruderhof-bevegelsen. Arnold var født i Köningsberg 1883 og døde i Darmstadt i Tyskland i 1935, og var både teolog og filosof

Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen (c)

tirsdag 17. mars 2020

Hellige Patricks dag i 2020

Om det virkelig skulle være en dag i vår tid å feire minnet om den hellige Patrick av Irland på i vår tid, så må det være 17.mars 2020! Når Patrick feires i Irland denne dagen så er det en festdag, og da brytes fasten for dagen. Jeg vil tro festlighetene er nokså avmælte i år på grunn av korona-viruset. Men likevel, Ingen annen har en slik sterk tilknytning til Irlands historie, som nettopp denne mannen.

En av legendene som finnes om Patrick er at han skal ha forvist alle slagene fra den grønne øya. Det er det sterkn symbolkraft i disse dagene. Vi trenger noen som tramper på ondskapen, og lar lyset sitt skinne i et beksvart mørke! I den salmen mange ber daglig for tiden - Salme 91 - heter det jo: 'Du skal tråkke på løve og slange og trampe på ungløve og orm.'

Men også for norske kristne er det grunn til å feire minnet om denne hellige mannen. Våre kristenrøtter er jo keltiske. Og da kanskje først og fremst fordi Patrick er misjonær-apostelen.

Hl. Patrick kom fra en velstående kristen, romersk-britisk familie. Hans far var diakon i stedets kirke. Mange steder gjør krav på å være hans fødested, men mest sannsynlig er nok Birdoswald ved Hadrians mur det ette stedet.

Som 16 åring ble Patrick røvet av irske sjørøvere. Han tilbrakte seks år som slave i Nordvest-Irland hvor han var gjeter. Det var i løpet av disse årene han utviklet et sterkt forhold til Gud. Patrick er et av mange slike eksempler som har opplevd et forunderlig Gudsnærvær i lidelsen, og i ensomheten og stillheten. Han klarte å rømme og dro etter all sansynlighet til Gallia. Tilbake på britisk jord ble han ordinert til prest.

Det var i et nattlig syn at han fikk kall til å reise tilbake til Irland som misjonær. Etter å ha blitt viet til biskop, fulgte han dette kallet. I år 432 dro han tilbake til landet som han hadde lært å kjenne som slave, og virket her i 30 år som misjonær. Ved sin død i 461 hadde han bygget opp en landsomfattende kirke, organisert i bispedømmer. Hovedsetet for denne kirkelige virksomheten var Armagh.

Hl. Patrick står i en særstilling blant de tidlige keltiske helgener i den forstand at han etterlot seg biografiske skrifter som etter all sannsynlighet stammer fra hans egen hånd. Disse skriftene gir inntrykk av en beskjeden og from mann, som i liten grad var opptatt av sin egen person. Men han var åpenbart en stor strateg. Selv foretok han mange reiser over hele Irland. Han skal egenhendig ha døpt syv konger, ordinert 3000 prester og innsatt 300 biskoper. Utallige er historiene om helbredelser og andre tegn og under gjort gjennom denne mannen. Han var en sann Kristi disippel. Her følger en kveldsbønn som Hl. Patrick skal ha skrevet:

O Kristus, Sønn av Den levende Gud, måtte Dine hellige engler vokte vår søvn. Måtte de våke over oss når vi hviler, og kretse rundt våre senger.
La dem åpenbare oss i våre drømmer syner av din vidunderlige sannhet, Du universets høye prins, Du mysterienes ypperstprest.

Måtte ingen drømmer forstyrre vår hvile og intet mareritt formørke våre drømmer. Måtte ingen frykt og bekymringer forsinke vår villige, umiddelbare søvn.

Måtte vårt gode, daglige arbeid hellige våre nattlige bønner. Måtte vår søvn være dyp og mild, slik at vårt arbeid blir friskt og energisk.

Det er interessant å legge merke til denne mannens overbevisning om at Gud taler gjennom drømmer! Han var en sann karismatiker denne Hl. Patrick.

Måtte vi lære av ham, i hans etterfølgelse av Kristus.

Kveldsbønnen er hentet fra Harald Olsens bok: Ilden fra Vest. Tekster fra keltisk fromhetstradisjon. Verbum forlag 1999, side 130)lørdag 14. mars 2020

En etiopisk bønnens mann

Det er ikke så ofte vi hører fra kirken i Etiopia, men denne dagen feirer kommuniteten jeg tilhører, Gabra Manfas Qeddus, som levde 1400-tallet.

Han var en eremitt, født i Nehisa i Egypt og står i en monastisk tradisjon hvor man på en radikal måte trekker seg tilbake fra et liv i verden, til et liv i bønn. Han vandret fra den ene delen av det etiopiske høylandet til den andre og hvor han enn kom, oppsøkte mennesker ham for å få åndelig veiledning. Det sies at folk kom fra fjerne land for å se ham og snakke med ham. Han er blitt sammenlignet med profeten Daniel, på grunn av hans bønneliv. I ikonografien fremstilles han ofte med løver og leoparder.

Hans foreldre het Simon og Eklesia, og en legende vil ha det til at moren var fra Benjamins stamme. Det sies også at de var barnløse i 30 år, før de fikk Gabra.

Gabra besøkte de hellige stedene Betlehem, Nasaret, Jerusalem og Jordan.

Det er litt underlig å feire hans minne i dag, i en tid hvor mange av oss ufrivillig er blitt tvunget til å trekke oss tilbake. Det kan selvfølgelig ikke sammenlignes med livet til en eremitt, men er bare en ørliten smakebit på hva et slikt liv innebærer. Det gir mening å minnes Gabra Manfas Qeddus i fastetiden.

Han skal ha grunnlagt et kloster i Zuqualla.

torsdag 5. mars 2020

Når vi går glipp av det Gud har for oss

"Vi har mistet fryden, dansen og salvelsen fordi vi forlot lønnkammeret når Han sa: Bli der!"

- Bill Yount
Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen (c)

fredag 28. februar 2020

En bønn av den hellige Columba

Alene med ingen andre enn Deg min Gud. Jeg er en reisende langs veien jeg går. Hva skal jeg frykte når Du er nær, Du nattens og dagens Herre? Jeg er mer trygg i Din hånd enn jeg er når jeg omringes av en mengde mennesker.

- Hl Columba
Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen (c)

søndag 23. februar 2020

Vær annerledes

'Ikke vær redd for å være annerledes. Jeg tror at forskjellen er der hvor kraften er.

Ofte hjelper Gud oss til å vurdere noe nytt ved å knuse alt vi før har kjent.'

- Bill Yount.
Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen (c)

onsdag 12. februar 2020

En tro verd å dø for

"Et evangelium som ikke koster noe er ikke verd noe."

- Allen Hilty/Old Brethren Church. Ohio

"Tro åpner døren slik at vi kan forstå Guds mektige ord."

- Nathan Royer/Old Brethren Church, Ohio

Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen (c)

tirsdag 11. februar 2020

Kristi velduft

"En roses blomst lager ingen lyd, men dens velduft når langt i dens stillhet; slik skulle alle kristne leve."

- Hl.Theophan eneboeren
Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen (c)

lørdag 1. februar 2020

02.02.20

"Jeg vil legge nøkkelen til Davids hus på hans
 skulder. Han skal lukke opp og ingen lukke igjen, og lukke igjen og ingen lukke opp." Jes 22,22

"Dette sier Den Helllige, Den Sannferdige, han som har Davids nøkkel, han som lukker opp og ingen lukker igjen, og som lukker igjen og ingen lukker opp." Åp 3,8

søndag 26. januar 2020

Vår indre kamp

"Det er ikke en fiende på utsiden av oss som vi bekjemper. Vi kjemper daglig en indre kamp."

- Johannes Cassian
Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen (c)

lørdag 11. januar 2020

Profetisk: Fra herlighet til herlighet i 2020

"Vi tror at vi dette tiåret vil være vitne til en stor forvandling av kirken - hun vil vende tilbake til renheten og kraften som vi ser uttrykt i Apostlenes gjerninger - hun vil gå fra herlighet til herlighet, til sin fulle vekst som den herlige Brud, gjort perfekt i hennes Brudgoms bilde."

- Fra et profetisk budskap/Watchmen for the Nations. Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen.


torsdag 2. januar 2020

Om å gi sjelen næring

Sammen med bønnen, leste den hellige Serafim av Sarov hele tiden i Bibelen.

"Du må gi sjelen din næring," sa han. Så la han til: "med Guds ord, for Guds ord er 'englenes brød'. Den sjelen som lidenskapelig elsker Gud trenger føde,"

Billedtekst: Serafim av Sarov i sin munkecelle.

Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen (c)