Totalt antall sidevisninger

fredag 27. september 2019

Vår pasjon

"Fra denne dagen av, fra denne time, fra dette minutt, la oss søke med iver etter å elske Gud over alt og fullføre Hans vilje."

- Hl.Herman av Alaska (1751-1836)

mandag 16. september 2019

En Herrens tjener

"En Herrens tjener er en som i sin kropp står foran mennesker, og som i sitt sinn banker på himmelens dør i bønn."

- Hl.Johannes Klimakos
Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen

lørdag 14. september 2019

Gud skriver

"Ikke avskriv noe menneske. Gud er ikke ferdig med å skrive deres historie."

- Bill Yount
Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen (c)

onsdag 11. september 2019

Kirkens kropp

Kirkens kropp, beriket av glansen fra dens grunnlegger, vokser med hærskaren av helgener, og stråler gjennom tro og lærdom. Slik at de som kommer etter kan ha nytte av alle de lærde.

Og slik solen og månen og alle stjernene foredler dagen og natten gjennom sin stråleglans, slik skal de hellige kvinner og menns gjerninger øke kirkens ære.

- Munken Jonas i sitt helgenvita over Hl.Columbanus