Totalt antall sidevisninger

søndag 25. desember 2016

En bønn i julehøytiden

Pave Frans I ba for noen dager siden en bønn av Matta al-Miskin (bildet), Matteus den fattige, kanskje den fremste fornyeren av det monastiske livet i den koptiske kirken. I sammenfattet form lyder denne bønnen slik:

"Det er så fryktelig vanskelig å bli så liten som du, Jesus. Hjelp oss å komme nær hjertet ditt. La oss ikke gå rundt å tro at vi er så store. Vi orker ikke denne konkurransen lenger: Hvem er størst? (Luk 22,24). Verdens store, vonde sykdom er: hvem er størst? 

Men i dag har vi funnet den eneste medisinen - i deg, Guds Sønn. Ingen av oss vil få verken fred eller frelse før vi vender om for å møte deg i krybben i Betlehem."

Kilde: Radio Vaticana.se

lørdag 17. desember 2016

Korstegnet

I Faderens, Sønnens og Den Hellige Ånds navn. En Gud, Amen!

Korstegnet følger meg hele dagen, fra jeg våkner om morgenen, til jeg legger meg til å sove. Det følger meg under tidebønnene, og ved ulike situasjoner gjennom dagen. Det følger meg under gudstjenesten, og ikke minst under det hellige måltidet.

Panne og bryst berøres med tegnet for Treenigheten. Tankene mine og hjertet mitt. Hele meg. Tegnes med det hellige korstegnet.

Som et tegn og en bekjennelse på at jeg hører Kristus til, med alt hva jeg er og har.

tirsdag 13. desember 2016

Velsignede Hellige Ånd

"Velsignede Hellige Ånd, Guds åndepust, jeg takker Deg at Du fremdeles svever og ånder over den verden Du skapte. Jeg priser og ærer Deg i dag. Fyll meg på nytt med Din nåde slik at jeg kan skjelne og følge Dine bevegelser i dag. Om dett ber jeg. Amen."

Howard Snyder. Professor i kirkehistorie. Metodist. Norsk oversettelse (C) Bjørn Olav Hansen

søndag 11. desember 2016

Stillheten i et kloster

I Arkansas i USA finnes det et kloster som heter Little Portion Hermitage. Dette er basen til fransiskaneren John Michael Talbot, kjent for sine vakre, stillferdige lovsanger og ballader. Han turnerer for det meste i USA, men besøker også andre land.

Bildet er fra en av kveldsbønnene i klosteret. Jeg kan levende forestille meg den vidunderlige stillheten og Gudsnærværet som sikkert er følbart her. Det er noe spesielt med steder hvor det blir bedt og sunget til Herrens ære og pris. Og hvor det ikke snakkes unødvendig, men de som kommer er bedende og fulle av forventning om at Herren skal møte dem.


lørdag 3. desember 2016

Stillhet og bønn

St.Kenneth's Island (bildet) ligger skjult mellom Iona og The Isle of Mull. Den eneste måten å komme hit på er med båt. På øya finnes det huler hvor hellige Kenneth dro seg tilbake for å leve som eneboer.

Hl. Kenneth var en av følgesvennene til hellige Columba, og hadde seilet med ham fra Irland til Iona. Ganske umiddelbart etterpå bryter hl. Kenneth opp fra Iona. Han følte et kall til å leve i stillhet og bønn og fullstendig avsondrethet. Så han forlot den påbegynnende kommuniteten på Iona og kom til denne lille øya, rett utenfor klippene som omkranser Mull.

torsdag 1. desember 2016

Det monastiske liv

"Monastisk liv er et pågående liv som springer ut av deg selv, fra din forening med Gud, uten kjedsomhet, hvor du utsletter deg selv i Ham."

Jihad Mar Musa (bildet). Norsk oversettese (C) Bjørn Olav Hansen